Mikä on lakiekonomi

Lakiekonomi on kauppatieteen maisteri, joka on erikoistunut yrityksen oikeudellisiin asioihin. Tampereen yliopiston sivujen mukaan ”Yritysjuridiikkaan on valittu ne oikeudenalat, jotka liittyvät läheisimmin yritystoimintaan. Näitä ovat yhtiöoikeus, työoikeus, sopimusoikeus, luotto-oikeus sekä markkinaoikeus. Lisäksi perehdytään muun muassa prosessioikeuteen, vahingonkorvausoikeuteen sekä kansainvälistä kauppaa ja yritystoimintaa sääntelevään oikeuteen” Lähde 24.7.2016.  Opintoihin on siis valittu keskeisimmät yrityksen toimintaa säätelevät oikeudenalat ja niihin syvennytään mahdollisimman pitkälle. Opinnoissa ei siis tavoitella kaikkien oikeudenalojen yleisosaamista vaan yritysoikeuden erityisosaamista.  Täydentämällä opintoja verotuksen ja laskentatoimen opinnoilla, on mahdollisuus rakentaa vahva paketti yrityksen keskeisimmistä asiantuntijuutta vaativista tehtävistä. Itse olen syventänyt osaamistani tekemällä laajasti myös verotuksen opintoja, kunta- ja julkisoikeudenopintoja sekä suorittamalla KHT-tilintarkastajalta vaadittavat laskentatoimen opinnot.

Vaasan yliopiston sivuilla sanotaan näin ”Lakiekonomin tavoitteena ei olekaan vain taito riitojen ratkaisemiseen. Tavoitteena on tuottaa myös valmiuksia, joilla liikejuridiikkaa voidaan käyttää välineenä liiketoiminnan kehittämiseen ja riskien hallintaan” Lähde 27.7.2016. Lakiekonomin koulutus vastaakin oman kokemukseni mukaan tarpeeseen tuoda juridiikka yritysten työkaluksi, jonka avulla pyritään hallitsemaan yritystoimintaan liittyviä riskejä sekä käännetään säädosten tuntemus kilpailueduksi.

Juha Tuominen
Lakiekonomi