Kuntayhtiön johdon vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtiökoulutus on tarkoitettu kuntayhtiöiden hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille sekä kunnan konsernijohdolle. Koulutuksessa käsitellään kuntayhtiön johdon vastuita ja velvoitteita sekä omistajanohjausta. Usein omistajanohjauksesta puhuttaessa kiinnitetään huomiota kuntalakiin, mutta osakeyhtiölaki antaa jopa enemmän keinoja tehokkaan omistajanohjauksen toteuttamiseksi.

Järjestämme koulutuksia avoimina koulutuksina sekä tuomalla koulutukset omalle paikkakunnallenne.

Koulutuksessa tarkastellaan mm. seuraavia asioita:

Osakeyhtiön toiminnan pääpiirteet ja osakeyhtiö osana kuntakonsernia
Osakeyhtiön toimintaa ohjaavat osakeyhtiölain periaatteet
Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus ja toimiala hallituksen vastuun näkökulmasta
Osakeyhtiön toimielinten toimivalta ja päätöksenteko
Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet
Toimitusjohtajan vastuut ja velvollisuudet
Yhtiön johdon yhtiöoikeudellinen ja rikosoikeudellinen vastuu
Yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuus
Uuden kuntalain tavoitteet kuntayhtiöiden näkökulmasta
Omistajanohjaus ja sen toteuttaminen
Konserniohjeiden sisältö ja niiden käyttäminen
Kuntalain ja osakeyhtiölain omistajanohjauskeinojen yhteensovittaminen
Tiedonsaanti kuntayhtiöistä
Kuntayhtiön päätöksenteon julkisuus