Uudet yrittäjät

Autamme uusia yrittäjiä saamaan hyvän startin. Alla muutamia vaihtoehtoja miten voimme olla uusille yrittäjille avuksi. Kaikkia alla olevia asioita on hyvä pohtia heti yritystä perustettaessa, sillä myöhemmin niiden muuttaminen voi olla työlästä tai jopa mahdotonta.

Liiketoiminnan sopimukset
Yritystoiminta koostuu sopimuksista, oli ne sitten tehty suullisesti tai kirjallisesti. Kaikki ostaminen, myyminen, vuokraaminen, palkkaaminen ja muun yhteistyön tekeminen muodostavat aina sopimuksen tekijöidensä välille. Yritystoiminnan alussa kannattaa olla erityisen tarkka, ettei tule sitoutuneeksi epäedullisiin tai pahimmassa tapauksessa kohtalokkaisiin sopimuksiin. Autamme sopimusten tarkistamisessa sekä laatimisessa.

Yritysmuodon valinta
Yritysmuodon valinnalla on vaikutusta ainakin yrittäjän vastuuseen yhtiön velvoitteista, varojen nostamiseen yhtiöstä ja verotukseen. Yhtiömuodon valinta onkin ensimmäinen verosuunnittelutoimenpide, jonka yrittäjä tekee. Yritysmuodon valinnassa tulee ottaa huomioon myös tulevaisuuden suunnitelmat ja osakkaiden panostus yhtiöön. Autamme yrityksen perustamisessa sekä yritysmuodon valinnassa.

Osakassopimus
Perustettaessa yritystä yhden tai useamman osakkaan kanssa on ensiarvoisen tärkeää sopia osakkaiden keskinäisitä vastuista ja velvoitteista yhtiössä. Osakassopimuksessa huomioidaan myös mahdollisesti myöhemmin vastaan tulevia tilanteita, joista sopiminen ei enää tällöin ole kovinkaan helppoa. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa joku osakas haluaa luopua osakkeistaan tai vähentää työpanostaan yhtiössä.