Sovittelu

Sopimusriidassa on harvoin voittajia. Tästä syystä laiha sopu onkin lihavaa riitaa parempi ratkaisu. Riita synnyttää kustannuksia ja kuluttaa aikaa, usein jopa enemmän kuin itse riidan aiheen arvo on. Yleensä sopimusriidasta hyötyvätkin kaikkein eniten ihan muut tahot kuin itse riidan osapuolet. Edullisin tapa onkin sopia riidat osapuolten kesken, ilman asian käsittelyä välimiesoikeudessa tai tuomioistuimessa. Toki aina tämä ei ole mahdollista, mutta usein ratkaisu kuitenkin löytyy neuvotteluiden tuloksena. Riidanratkaisu-palvelluidemme tavoitteena on aina välttää kallista oikeusprosessia ja saada asiat muuten sovituksi.

  • Reklamoiden laatiminen
  • Reklamoihan vastaaminen ja vastineiden laatiminen
  • Neuvotteluapu
  • Sovintoneuvotteluiden järjestäminen