Kuntien sopimukset

Kuntien sopimuksiin liittyy merkittävä vastuu julkisten varojen käyttämisestä mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Sopimukset ovatkin kunnan toiminnassa keskeinen työväline hallita toimintoihin liittyviä riskejä ja varmistua, että sopimuksille asetetut tavoitteet toteutuvat. Autamme sopimusten laadinnassa ja niihin liittyvien riskien tunnistamisessa.

  • Sopimusasiakirjojen laadinta
  • Sopimusasiakirjojen tarkistaminen ja korjausehdotukset
  • Julkisten hankintojen menettelytapasäännösten noudattaminen ja hankinta-asiakirjojen laadinta

Autamme myös kunnan sopimusjohtamisen järjestämisessä ja sopimusohjeiden laatimisessa. Järjestämme sopimuksia valmisteleville ja käyttäville henkilöille sopimuskoulutusta.