Sopimukset

Sopimus on sitoumus, joka synnyttää monenlaista vastuuta allekirjoittajalleen. Toisinaan vastuut ovat selkeitä, mutta toisinaan vastuut voivat realisoitua yllättäen. Se miten hyvin yritykset hallitsevat sopimuksiinsa sisältyvät vastuut ja riskit, vaikuttaa niiden kannattavuuteen ja joskus jopa selviytymiseen.

Kaikkia sopimuksia ei ole taloudellisesti mahdollista tarkistuttaa tai laadituttaa juristilla tai muulla sopimusoikeuden asiantuntijalla, koska tällöin kustannukset nousisivat kohtuuttoman suuriksi. Kustannustehokkain tapa hallita sopimusriskejä onkin huolehtia oman henkilökunnan sopimusosaamisesta sekä käytettävien sopimuspohjien ja sopimusprosessien kunnosta.

Oman henkilökunnan sopimusosaamiseen panostaminen generoi panostuksen yrityksen kaikkien tulevien sopimusten laadun paranemisena sekä riskien vähenemisenä. Suurimman osan yrityksen sopimuksista kuitenkin solmii yrityksen työntekijät, joilla ole juridista koulutusta.

Sopimuspalvelumme pohjautuvat käytännön yritystoimintaosaamisen sekä juridisen  osaamisen yhdistämiseen. Sopimukset eivät siis ole vain juridiikkaa. Sopimusten päätarkoitus onkin mahdollistaa voiton tuottaminen kohtuullisin riskein. Lue tarkemmin palveluistamme palvelukohtaisilta sivuilta.