Osakeyhtiön hallitus

Yrityksen johto, niin yksityisellä kuin kuntasektorilla, joutuu tekemään päätöksiä tasapainoillen olemassa olevan tiedon ja epävarmuuden välillä. Johdon tekemät päätökset arvioidaan jälkikäteen ja toisinaan johtoa kohtaan voidaan nostaa vahingonkorvauskanteita. Varsinkin hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuu voi realisoitua henkilökohtaisena vahingonkorvausvastuuna.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat yhtiöoikeudellisia toimielimiä, joiden vastuuta arvioidaan pääosin osakeyhtiölain perusteella. Johtoryhmän vastuu on enemmän työsuhteista vastuuta.

Toimimme osakeyhtiöiden (yksityiset sekä kuntayhtiöt) hallitusten neuvonantajina ja sihteereinä avustaen päätöksentekoon liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Lakiekonomit omaavat oikeudellisen osaamisen lisäksi ymmärrystä käytännön liiketoiminnasta, taloudesta, verotuksesta ja rahoituksesta. Laaja osaaminen edesauttaa oikeudellisten reunaehtojen suhteuttamisessa käytännön realiteetteihin.

  • Hallituksen toiminta ja työjärjestys
  • Päätöksenteon tukeminen
  • Yhtiön johdon vastuiden ja velvoitteiden arviointi ja hallinta
  • Hyvän hallinnon edistäminen
  • Kuntayhtiöiden kuntalain mukaiset velvoitteet ja toimintamallit
  • Järjestämme yritysten johdolle koulutusta johdon vastuista ja velvoitteista sekä koulutuksia ja workshoppeja muista yritystoimintaan liittyvistä erityistilanteista. Koulutustemme ja workshoppien avulla voidaan valmistautua esimerkiksi yrityskaupan toteuttamiseen.