Valmistautuminen muutoksiin

Järjestämme yhtiöiden johdolle koulutuksia ja workshopeja, joiden tarkoitus on auttaa valmistautamaan edessä olevaan yrityskauppaan tai muun isoon strategisen päätöksen tekemiseen ja toteuttamiseen. Koulutus tai workshop suunnitellaan aina yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Koulutusten tarkoitus on lisätä hallituksen ja muun johdon tietoa aihealueesta ja workshopin tarkoituksena on aktiivisesti punnita eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Koulutus ja workshop voidaan myös yhdistää tarpeen mukaisesti.

Tyypillisiä aihealueita ovat mm.

  • Yrityskauppaan valmistautuminen ja eri vaihtoehtojen soveltuvuus
  • Yrityksen sopimusvastuiden hallinta ja sopimusten tuottavuuden lisääminen
  • Valmistautuminen YT- neuvotteluihin
  • Yrityksen johdon henkilökohtaisen vastuun hallinta