Osakeyhtiön päätöksenteko ja johdon vastuut

Osakeyhtiökoulutus on tarkoitettu osakeyhtiön hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille ja osakkeenomistajille. Koulutuksessa tarkastellaan päätöksentekoa osakeyhtiössä, yhtiön johdon velvollisuuksia ja johdon henkilökohtaisen vastuun syntymistä. Aihealuetta tarkastellaan laajasti. Koulutus sisältää lainsäädännöllisen tarkastelun lisäksi myös niitä käytännön seikkoja, jotka voivat aikaan saada vastuun syntymisen.

Koulutuksen sisältö pääpiirteittäin:

 • Osakeyhtiön päätöksenteko ja toimielinten toimivalta
 • Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan vastuut ja velvollisuudet
 • Yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuun rajoittaminen
 • Yhtiön johdon rikosoikeudellinen vastuu
 • Erityiskysymyksiä kuten;
  • Yhtiön talous ja johdon vastuu
  • Sopimussuhteet ja johdon vastuu
  • Työturvallisuus ja johdon vastuu