Yrittäjän lakikoulutus

Yrittäjän lakikoulutus on tiivis paketti keskeisimmistä yrittäjän lakiasioista. Koulutuksesta hyötyvät niin alkavat yrittäjät, kuin jo pidempään yrittäjänä toimineet. Yrittäjää koskevien keskeisimpien säädösten tunteminen tasoittaa tietä yrittäjyyteen ja auttaa välttämään kalliita virheitä. Koulutus mikä maksaa itsensä monin kerroin takaisin.

Koulutuksen sisältö pääpiirteittäin:

Yrityksen sitoumukset

 • Sopimusten käyttäminen yritystoiminnassa
 • Sopimusten solmiminen ja irtisanominen
 • Sopimukset nykyaikaisessa sähköisessä toimintaympäristössä
 • Yrittäjän ja kuluttajan väliset sopimukset
 • Mitä sopimuksesta kannattaa aina katsoa?

Työntekijöiden palkkaaminen

 • Työnantajan velvollisuuden
 • Työsopimuksen tekeminen
 • Työsuhteen päättäminen
 • Työsuhteen ongelmatilanteet

Varallisuusoikeus

 • Yhtiömuotojen pääpiirteet ja yrittäjän vastuuasema
 • Velkasuhteet, vakuudet ja takaukset
 • Markkinoinnin ja liikekilpailun sääntely
 • Immateriaalioikeuksien suojaaminen
 • Henkilötiedot ja sähköinen liiketoiminta