Kuntayhtiön talouden seuranta ja riskienhallinta

Koulutuksessa käsitellään kunnan omistaman osakeyhtiön talouden seurantaa tilinpäätöksen ja talouden tunnuslukujen avulla sekä kunnan omistaman osakeyhtiön verotusta. Koulutuksessa käsitellään myös yhtiön riskienhallintaa mm. sopimusten näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö pääpiirteittäin:

  • Tilinpäätöksen ja talouden peruskäsitteet
  • Tilinpäätöksen lukeminen
  • Talouden tunnuslukujen seuraaminen
  • Yhtiön maksuvalmius ja kassavirta
  • Oman pääoman riittävyys
  • Voitonjako
  • Kuntayhtiöiden tulo- ja arvonlisäverotus
  • Liikeriskit
  • Riskienhallinta sopimuksin