Sopimusasiakirjojen tarkistaminen

Sopimukset ovat usein valmiiksi laadittuja toisen osapuolen toimesta. Tällöin voimme antaa lausunnon sopimuksen sisältämistä riskeistä ja laatia korjausehdotukset. Usein PK- yritykset törmäävät ”ota tai jätä”- tilanteeseen, jolloin käytännössä suurempi sopimuskumppani sanelee sopimusehdot. Erityisesti tällöin on hyvä varmistua sopimusehtojen sisältämistä riskeistä ja tiedostaa mitä sopimuksessa pysyminen itseltä vaatii. Homma lähtee käyntiin sillä, että lähetät asiakirjat meille tarkistettavaksi!

Ota yhteyttä juha.tuominen@lakiekonomit.fi.