Talous- ja rahoituspalvelut

Yritystoimintaa suunniteltaessa tai investointeja mietittäessä on ensi arvoisen tärkeää olla selvillä päätöksenteon taustalla vaikuttavista taloudellisista reunaehdoista.

Autamme kokemuksella erilaisten laskelmien ja arvioiden tekemisessä.

  • Investointilaskelmat
  • Kannattavuus- ja painelaskelmat
  • Kassavirtalaskelmat
  • Rahoituslaskelmat

Usein investointien tekemiseen tai kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin käyttöpääomaksi tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Tunnemme eri rahoittajatahot sekä myöskin yritysten käytössä olevat tukijärjestelmät.

  • Rahoitussuunnittelu ja sopivien rahoittajien valinta
  • Rahoitusneuvotteluissa avustaminen
  • Yritystukien hakeminen
  • Rahoitussopimusten laadinta