Yritysneuvojan lakikoulutus

Yritysneuvojan lakikoulutus on tarkoitettu kehitysyhtiöille, uusyrityskeskuksille, tilitoimistoille, yrityshautomoille ja muille uusia yrittäjiä neuvoville tahoille.

Koulutuksessa tarkastellaan mm. sopimuksia, yhtiöoikeutta, yritysjärjestelyitä, kilpailuoikeutta ja muuta yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä neuvonnan näkökulmasta.

Koulutuksen tarkoitus on kehittää yritysneuvojan valmiuksia ohjata uutta tai jo pidemmälle edennyttä yrittäjää sopimuksiin ja lainsäädäntöön liittyvissä perusasioissa. Tarkoituksena on oppia tunnistamaan tilanteita ja tekijöitä, joihin on hyvä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmien ehkäisemiseksi.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita mm.

Yrityksen sopimukset

 • Yrityksen sisäiset ja ulkoiset sopimussuhteet
 • Sopimuksiin sisältyvien riskien välttäminen ja rajaaminen
 • Mitä sopimuksesta kannattaa katsoa?

Yhtiömuodot ja niiden erityispiirteet

 • Yrittäjän vastuu eri yhtiömuodoissa
 • Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
 • Yritysmuodon muutokset
 • Pääomalainat, osakeannit ja SVOP-rahastot rahoitusmuotoina

Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset

 • Yrityskauppaan valmistautuminen
 • Yrityskauppaan liittyvät sopimukset ja kauppakirjat
 • Eri yritysjärjestelymuodot ja niiden erityispiirteet
 • Sukupolvenvaihdokset

Koulutuksen hinta 295,00 €/ koulutettava. Hintaan lisätään arvonlisäveroa 24%.