Kirjanpitäjän lakikoulutus

Kirjanpitäjän lakikoulutus on tarkoitettu kirjanpitäjille ja muille vastaavissa tehtävissä toimiville. Kirjanpitäjän työ tulee tulevaisuudessa muuttumaan entistä enemmän konsultoivampaan suuntaan perustyön automatisoituessa. Kirjanpitäjän lakikoulutus tarjoaa tietoa, jonka avulla voidaan parantaa asiakkaan saamaa palvelua. Koulutuksessa käsitellään myös asiantuntijan vastuuta, eli myöskin kirjanpitäjän vastuuasemaa. Koulutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta: sopimukset, vastuuasema ja yrityskaupat.

Sopimukset

Sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja lainsäädäntö
Sopimusten tekeminen ja päättäminen
Sopimuksiin sisältyvien riskien välttäminen ja niiden rajaaminen
Mitä sopimuksesta kannattaa katsoa?

Yrittäjän ja asiantuntijan vastuu

Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet
Yrittäjän vastuu henkilöyhtiöissä
Asiantuntijan vastuuasema

Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset

Kauppalaki ja yrityskaupat
Yrityskauppaan liittyvät sopimukset ja kauppakirjat
Yrityskaupan muodot ja niiden erot
Liikkeenluovutus
Yritysjärjestelyt osana yrityskauppaa
Sukupolvenvaihdokset

Koulutuksen hinta 295,00 €/ koulutettava. Hintaan lisätään arvonlisäveroa 24%.