Yhtiöt ja järjestelyt

Yhtiön johto joutuu tekemään päätöksiä, jotka tulee toteuttaa yhtiöoikeudellisen sääntelyn puitteissa. Autamme erilaisten järjestelyiden toteuttamisessa sekä järjestämme yhtiöiden johdolle koulutuksia ja workshopeja auttaaksemme oikeiden päätösten tekemisessä. Lue lisää palvelukohtaisilta sivuilta.