Sopimuspäällikkökoulutus

Jokaisessa yrityksessä tai kunnassa solmitaan lukuisia sopimuksia, kirjallisia tai suullisia. Suurimman osan näistä tekevät muut kuin juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Tästä syystä jokainen yhteisö tarvitsee vähintään yhden Sopimuspäällikön, jolla on taito kirjoittaa ja käyttää sopimuksia. Sopimuspäällikkö – koulutus antaa tähän perusvalmiudet.

Koulutuksen sisältö pääpiirteittäin:

Sopimusten solmiminen ja päättäminen

 • Mitä tehokas sopiminen vaatii?
 • Sopimusoikeuden yleiset periaatteet
 • Miten varmistun sopimuskumppanin luotettavuudesta?
 • Milloin ja miten sitova sopimus syntyy?
 • Sopimusten päättäminen
 • Sopimuksen sisällön muuttuminen
 • Kelpoisuus ja edustusvalta

Virheellinen toimitus ja oikeussuojakeinot

 • Virheet toimituksessa
 • Oikeussuojakeinot
 • Sopimusriitoihin varautuminen

Sopimuslausekkeet ja sopimustyypit

 • Sopimussakko ja vahingonkorvaukset
 • Sopimusriskien ja korvausvastuun rajaaminen
 • Sopimuksen kohde ja tarkoitus
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Yleisemmät sopimustyypit

Koulutuksen hinta 295,00 €/ koulutettava. Hintaan lisätään arvonlisäveroa 24%.