Omistajanohjaus ja delfiinit

Aamulehden mukaan Särkänniemi Oy:n hallituksen jäsen lausui pormestarin delfiinien siirtoon liittyvään selvityspyyntöön, että ”vaatikoot mitä tykkää, mutta tämä homma on hallituksen päätöksin tehty, eikä pormestarilla ole hallituksen päätöksiin sanomista”.

Tämän tyyppinen suhtautuminen kunnan konsernijohdon vaatimuksiin on valitettavan yleistä kuntien omistamissa yhtiöissä. Pormestarin johtama kaupunginhallitus käyttää kaupunkikonsernissa omistajan ääntä ja vastaa omistajanohjauksen toteuttamisesta. Uusi kuntalaki korostaa kunnan konserniyhtiöiden ja kunnan välisen kuilun kaventamista ja kuntakonsernin kokonaisedun huomioimista myös yhtiöiden toiminnassa.

Kaupungin omistama osakeyhtiö ei siis ole kaupungista irrallinen saareke.

Omistajanohjauksen tulee perustua valtuuston hyväksymän kuntastrategian tavoitteisiin. Konserniyhtiöiden tulee omalta osaltaan edesauttaa näiden tavoitteiden toteutumista. Kaupungin matkailuyhtiön tavoitteena on varmasti Tampereen kaupunki-imagon kehittäminen ja siten kaupunginhallituksella on velvollisuuskin seurata yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vaikka näin ei olisikaan, on yhtiöiden toiminnassa huomioitava kuntakonsernin kokonaisetu. Konsernin kokonaisedun edistämiseksi kaupunginhallituksella on oikeus saada selvitys kokonaisedun vastaiseksi katsomastaan yhtiön toiminnasta. Uusi kuntalaki korostaa konserniyhtiöiden omistajaohjauksen tiukentumista ja yksi keino sen toteuttamiseksi onkin yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta. Unohtaa ei voi myöskään sitä, että osakeyhtiölain mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Yhtiön etu sisältää lojaliteettivelvoitteen osakkeenomistajia kohtaan. Onhan kaupungin omistama yhtiö olemassa jotain kaupungin sille asettamaa tarkoitusta varten, jolloin yhtiön ja sen omistajan etu jopa rinnastuvat.

Omistajan valtaa yhtiössä kuvastaa myös osakeyhtiönlain mukainen yksimielisten osakkeenomistajien oikeus ottaa osakeyhtiön hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluva yksittäinen asia päätettäväkseen. Tampereen kaupunginhallitus olisi siis voinut jopa päättää delfiinien siirrosta tai siihen liittyvästä viestinnästä Särkänniemi Oy:n hallituksen sijasta. Tämä ei toki olisi hyvää konsernihallintoa mutta viittaa kuitenkin siihen, että järkevästi toimiva yhtiön hallitus huomioi omistajan toiveet ja tavoitteet.