Sopimuspäällikkö-koulutus Tampere

Jokaisessa yrityksessä tai kunnassa solmitaan lukuisia sopimuksia, kirjallisia tai suullisia. Suurimman osan näistä tekevät muut kuin juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Tästä syystä jokainen yhteisö tarvitsee vähintään yhden Sopimuspäällikön, jolla on taito kirjoittaa ja käyttää sopimuksia. Sopimuspäällikkö-koulutus keskittyy keskeisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, säädöksiin ja sopimuslausekkeisiin, joita voidaan soveltaa erilaisissa sopimuksissa.

Ilmoittautumiset info@lakiekonomit.fi

Lisätietoja täältä.

Sopimuspäällikkö-koulutus Tampere

Jokaisessa yrityksessä tai kunnassa solmitaan lukuisia sopimuksia, kirjallisia tai suullisia. Suurimman osan näistä tekevät muut kuin juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Tästä syystä jokainen yhteisö tarvitsee vähintään yhden Sopimuspäällikön, jolla on taito kirjoittaa ja käyttää sopimuksia. Sopimuspäällikkö-koulutus keskittyy keskeisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, säädöksiin ja sopimuslausekkeisiin, joita voidaan soveltaa erilaisissa sopimuksissa.

Koulutuksen pääasiallinen sisältö:

Sopimusten solmiminen ja päättäminen

 • Mitä tehokas sopiminen vaatii?
 • Sopimusoikeuden yleiset periaatteet
 • Sopimuskumppanin luotettavuus
 • Milloin ja miten sitova sopimus syntyy?
 • Sopimusten päättäminen
 • Sopimuksen sisällön muuttuminen
 • Kelpoisuus ja edustusvalta

Virheellinen toimitus ja oikeussuojakeinot

 • Toimitusvirheet ja reklamointi
 • Oikeussuojakeinot
 • Sopimusriitoihin varautuminen

Sopimuslausekkeet ja sopimustyypit

 • Vahingonkorvausvastuu ja sopimussakko
 • Sopimusriskien ja korvausvastuun rajaaminen
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Sopimustyyppien erityispiirteitä

Ilmoittaudu koulutukseen info@lakiekonomit.fi

Koulutuksen hinta on 295 €/henkilö.
Hintaan lisätään arvonlisävero.
Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä tarjoilut.

Kouluttajana toimii Juha Tuominen, KTM (lakiekonomi).

Lisätietoja: lakiekonomit.fi

Sopimuspäällikkö-koulutus Jyväskylä

Jokaisessa yrityksessä tai kunnassa solmitaan lukuisia sopimuksia, kirjallisia tai suullisia. Suurimman osan näistä tekevät muut kuin juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Tästä syystä jokainen yhteisö tarvitsee vähintään yhden Sopimuspäällikön, jolla on taito kirjoittaa ja käyttää sopimuksia.

Sopimuspäällikkö-koulutus keskittyy keskeisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, säädöksiin ja sopimuslausekkeisiin, joita voidaan soveltaa erilaisissa sopimuksissa.

Koulutuksen pääasiallinen sisältö:

Sopimusten solmiminen ja päättäminen

 • Mitä tehokas sopiminen vaatii?
 • Sopimusoikeuden yleiset periaatteet
 • Sopimuskumppanin luotettavuus
 • Milloin ja miten sitova sopimus syntyy?
 • Sopimusten päättäminen
 • Sopimuksen sisällön muuttuminen
 • Kelpoisuus ja edustusvalta

Virheellinen toimitus ja oikeussuojakeinot

 • Toimitusvirheet ja reklamointi
 • Oikeussuojakeinot
 • Sopimusriitoihin varautuminen

Sopimuslausekkeet ja sopimustyypit

 • Vahingonkorvausvastuu ja sopimussakko
 • Sopimusriskien ja korvausvastuun rajaaminen
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Sopimustyyppien erityispiirteitä

Ilmoittaudu koulutukseen info@lakiekonomit.fi

Koulutuksen hinta on 295 €/henkilö.
Hintaan lisätään arvonlisävero.
Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä tarjoilut.

Koulutuksella on 100% tyytyväisyystakuu!

Kouluttajana toimii Juha Tuominen, KTM (lakiekonomi).

Sopimuspäällikkö- koulutus Rauma

Jokaisessa yrityksessä tai kunnassa solmitaan lukuisia sopimuksia, kirjallisia tai suullisia. Suurimman osan näistä tekevät muut kuin juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Tästä syystä jokainen yhteisö tarvitsee vähintään yhden Sopimuspäällikön, jolla on taito kirjoittaa ja käyttää sopimuksia.
Sopimuspäällikkö-koulutus keskittyy keskeisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, säädöksiin ja sopimuslausekkeisiin, joita voidaan soveltaa erilaisissa sopimuksissa.

Koulutuksen pääasiallinen sisältö:

Sopimusten solmiminen ja päättäminen

 • Mitä tehokas sopiminen vaatii?
 • Sopimusoikeuden yleiset periaatteet
 • Sopimuskumppanin luotettavuus
 • Milloin ja miten sitova sopimus syntyy?
 • Sopimusten päättäminen
 • Sopimuksen sisällön muuttuminen
 • Kelpoisuus ja edustusvalta

Virheellinen toimitus ja oikeussuojakeinot

 • Toimitusvirheet ja reklamointi
 • Oikeussuojakeinot
 • Sopimusriitoihin varautuminen

Sopimuslausekkeet ja sopimustyypit

 • Vahingonkorvausvastuu ja sopimussakko
 • Sopimusriskien ja korvausvastuun rajaaminen
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Sopimustyyppien erityispiirteitä

Ilmoittaudu koulutukseen info@lakiekonomit.fi

Koulutuksen hinta on 295 €/henkilö.
Hintaan lisätään arvonlisävero.
Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä tarjoilut.

Koulutuksella on 100% tyytyväisyystakuu!

Kouluttajana toimii Juha Tuominen, KTM (lakiekonomi).

Lisätietoja: lakiekonomit.fi

Sopimuspäällikkö-koulutus Vaasassa

Jokaisessa yrityksessä tai kunnassa solmitaan lukuisia sopimuksia, kirjallisia tai suullisia. Suurimman osan näistä tekevät muut kuin juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Tästä syystä jokainen yhteisö tarvitsee vähintään yhden Sopimuspäällikön, jolla on taito kirjoittaa ja käyttää sopimuksia.
Sopimuspäällikkö-koulutus keskittyy keskeisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, säädöksiin ja sopimuslausekkeisiin, joita voidaan soveltaa erilaisissa sopimuksissa.

Koulutuksen pääasiallinen sisältö:

Sopimusten solmiminen ja päättäminen

 • Mitä tehokas sopiminen vaatii?
 • Sopimusoikeuden yleiset periaatteet
 • Sopimuskumppanin luotettavuus
 • Milloin ja miten sitova sopimus syntyy?
 • Sopimusten päättäminen
 • Sopimuksen sisällön muuttuminen
 • Kelpoisuus ja edustusvalta

Virheellinen toimitus ja oikeussuojakeinot

 • Toimitusvirheet ja reklamointi
 • Oikeussuojakeinot
 • Sopimusriitoihin varautuminen

Sopimuslausekkeet ja sopimustyypit

 • Vahingonkorvausvastuu ja sopimussakko
 • Sopimusriskien ja korvausvastuun rajaaminen
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Sopimustyyppien erityispiirteitä

Ilmoittaudu koulutukseen info@lakiekonomit.fi

Koulutuksen hinta on 295 €/henkilö.
Hintaan lisätään arvonlisävero.
Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä tarjoilut.

Koulutuksella on 100% tyytyväisyystakuu.

Kouluttajana toimii Juha Tuominen, KTM (lakiekonomi).

Lisätietoja: lakiekonomit.fi

Sopimuspäällikkökoulutus Hämeenlinnassa

Jokaisessa yrityksessä tai kunnassa solmitaan lukuisia sopimuksia, kirjallisia tai suullisia. Suurimman osan näistä tekevät muut kuin juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Tästä syystä jokainen yhteisö tarvitsee vähintään yhden Sopimuspäällikön, jolla on taito kirjoittaa ja käyttää sopimuksia. Sopimuspäällikkökoulutus keskittyy sopimusoikeudellisiin asioihin, joita voidaan soveltaa erilaisiin sopimuksiin mm. hankintasopimuksiin, osto- ja myyntisopimuksiin, urakkasopimuksiin, palvelusopimuksiin, rahoitussopimuksiin, osakassopimuksiin, liikehuoneiston vuokrasopimuksiin ja kauppakirjoihin.

Lisätietoja täältä.

Ilmoittautumiset juha.tuominen@lakiekonomit.fi

Sopimukset ovat bisneksen teon väline

Välillä törmää ajatukseen, että sopimukset ovat sitä varten ettei jouduta käräjille. Toki se on yksi ja merkittävä syy tehdä hyvä sopimus. Sillä ei kuitenkaan tule leipä pöytää. Ensisijainen syy tehdä sopimus on synnyttää tulosta. Jotta tulosta voisi syntyä, pitää syntyä sellaista yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet haluavat olla mukana.

Hyvä yhteistyö on helpointa torpata jo alkuunsa vaatimalla kaiken riskin siirtämistä toiselle osapuolelle. Sopimuksen riskin ja tuoton pitäisikin olla tasapainossa molempien osapuolten näkökulmasta. Riskiäkin on siis hyvä sietää.

Riskin sietäminen ei käytännössä ole edes valinta. Jokainen sopimus sisältää riskiä jo siitä syystä, että kaikkia asioita ei ole mahdollista huomioida etukäteen. Jossain vaiheessa sopimuksenteko kustannuksetkin nousisivat hyötyynsä nähden liian korkeiksi.

Hyvissäkin sopimuksissa on siis aina aukkoja. Oleellista onkin osata rajata todennäköisimmät ja suurimmat riskit. Mikäli sopimukseen jää kuitenkin liian suuria riskejä, kannattaa miettiä olisiko syytä luopua sopimuksesta kokonaan. Tällaiset sopimukset ovat usein myös muutenkin kannattamattomia.

Sopimusneuvottelut tulisi pyrkiä käymään hyvässä hengessä. Sitten kun aletaan jankkaamaan joka asiasta, syntyy riita jo ennen kuin sopimusta on edes vielä allekirjoitettu. Sopimukset ovat nimenomaan bisneksenteon väline, jolloin pitää sietää se, että kaikkea riskiä ei voi, eikä kannatakaan, sysätä yksin toisen osapuolen harteille. Iso osa hyvää sopimusta onkin positiivinen sopimuksentekokulttuuri ja molempien osapuolten etujen kunnioittaminen.

Sopimuspäällikkö- koulutus Oulu

Jokaisessa yrityksessä tai kunnassa solmitaan lukuisia sopimuksia, kirjallisia tai suullisia. Suurimman osan näistä tekevät muut kuin juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Tästä syystä jokainen yhteisö tarvitsee vähintään yhden Sopimuspäällikön, jolla on taito kirjoittaa ja käyttää sopimuksia. Koulutus EI OLE hankintalakikoulutus. Sopimuspäällikkökoulutus keskittyy sopimusoikeudellisiin asioihin, joita voidaan soveltaa hankintasopimusten lisäksi kaikkiin muihinkin sopimuksiin, mm. muihin osto- ja myyntisopimuksiin, palvelusopimuksiin, rahoitussopimuksiin, osakassopimuksiin, liikehuoneiston vuokrasopimuksiin, maankäyttösopimuksiin ja kauppakirjoihin.

Lisätietoja täältä.

Ilmoittautumiset juha.tuominen@lakiekonomit.fi.

Pidä juristi loitolla!

Omena

Omena pitää lääkärin loitolla, mutta juristiin se ei ihan riitä. Ajatuksen ydin on siinä, että yrityksen edun kannalta olisi parempi pysyä kokonaan riitojen ulkopuolella. Usein tästä on vielä palkintona yrityksen parempi kannattavuus ja levollisemmat yöunet. Itse ainakin nukun paremmin ilman vahingonkorvauskanteita tai muita riitoja. Helpompi sanottu kuin tehty?

Helppoa tässä on se, että pääsääntöisesti juuri itse voi asioihin vaikuttaa. Toki on myös tilanteita, joita ei olisi voinut välttää, mutta suurimman osan olisi.

Mietitään ensin mistä yritys koostuu. Koostuuko se ihmisistä, toimitiloista, erilaista tuotantovälineistä, tarvikkeista, aineettomista oikeuksista, palveluista tai vaikkapa ajoneuvoista? Yleensä kuitenkin asioista, joita on joko ostettu, vuokrattu, palkattu ja sitten jotain mitä myydään muille. Kaikkien näiden asioiden takana on jokin sopimus. Yrityksissä tehdäänkin siis lukematon määrä suullisia ja kirjallisia sopimuksia. Kyllä, luit oikein. Myös suullisia sopimuksia tai muuten epämuodollisia sopimuksia. Suurimman osan näistä sopimuksista tekevät ja niitä käyttävät muut henkilöt kuin juristit. Toisin sanoen tavalliset työntekijät ja yrittäjät, joiden vahvuudet ovat muualla kuin juridiikassa.

Näistä työvälineistä, eli sopimuksista kannattaakin pitää hyvää huolta. Työvälineiden huoltaminen on hyvä aloittaa varmistumalla siitä, että omat sopimus- ja tarjouspohjat ovat hyvin laadittuja ja muiden laatimien sopimusten sisältö ja riskit on ymmärretty. Sen jälkeen pitää huolehtia siitä, että näitä työvälineitä osataan käyttää oikein – kouluttaa siis oma henkilökunta käyttämään sopimuksia.

Hyvän kannattavuuden edellytys on hyvä asiakaspalvelu. Toisinaan asiakaspalvelun alttarille on uhrattava myös sovittuja asioita, on siis joustettava. Oman henkilökunnan onkin osattava toimia siten, että joustamisesta ei aiheudu turhia hankaluuksia. Toiminen sopimuksen vastaisesti, myös asiakaspalvelun hengessä, voi huomaamatta muuttaa sopimuksen sisältöä.

Oman hyvän yöunen eteen voi siis tehdä paljon itse. Tulevissa kirjoituksissa aiheesta lisää!