Sopimuspäällikkö-koulutus Turku

Jokaisessa yrityksessä tai kunnassa solmitaan lukuisia sopimuksia, kirjallisia tai suullisia. Suurimman osan näistä tekevät muut kuin juridisen koulutuksen saaneet henkilöt. Tästä syystä jokainen yhteisö tarvitsee vähintään yhden Sopimuspäällikön, jolla on taito kirjoittaa ja käyttää sopimuksia. Sopimuspäällikkö-koulutus keskittyy keskeisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, säädöksiin ja sopimuslausekkeisiin, joita voidaan soveltaa erilaisissa sopimuksissa.

Koulutuksen pääasiallinen sisältö:

Sopimusten solmiminen ja päättäminen

 • Mitä tehokas sopiminen vaatii?
 • Sopimusoikeuden yleiset periaatteet
 • Sopimuskumppanin luotettavuus
 • Milloin ja miten sitova sopimus syntyy?
 • Sopimusten päättäminen
 • Sopimuksen sisällön muuttuminen
 • Kelpoisuus ja edustusvalta

Virheellinen toimitus ja oikeussuojakeinot

 • Toimitusvirheet ja reklamointi
 • Oikeussuojakeinot
 • Sopimusriitoihin varautuminen

Sopimuslausekkeet ja sopimustyypit

 • Vahingonkorvausvastuu ja sopimussakko
 • Sopimusriskien ja korvausvastuun rajaaminen
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Sopimustyyppien erityispiirteitä

Ilmoittaudu koulutukseen info@lakiekonomit.fi

Koulutuksen hinta on 295 €/henkilö.
Hintaan lisätään arvonlisävero.
Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä tarjoilut.

Kouluttajana toimii Juha Tuominen, KTM (lakiekonomi).

Lisätietoja: lakiekonomit.fi

Pidä juristi loitolla!

Omena

Omena pitää lääkärin loitolla, mutta juristiin se ei ihan riitä. Ajatuksen ydin on siinä, että yrityksen edun kannalta olisi parempi pysyä kokonaan riitojen ulkopuolella. Usein tästä on vielä palkintona yrityksen parempi kannattavuus ja levollisemmat yöunet. Itse ainakin nukun paremmin ilman vahingonkorvauskanteita tai muita riitoja. Helpompi sanottu kuin tehty?

Helppoa tässä on se, että pääsääntöisesti juuri itse voi asioihin vaikuttaa. Toki on myös tilanteita, joita ei olisi voinut välttää, mutta suurimman osan olisi.

Mietitään ensin mistä yritys koostuu. Koostuuko se ihmisistä, toimitiloista, erilaista tuotantovälineistä, tarvikkeista, aineettomista oikeuksista, palveluista tai vaikkapa ajoneuvoista? Yleensä kuitenkin asioista, joita on joko ostettu, vuokrattu, palkattu ja sitten jotain mitä myydään muille. Kaikkien näiden asioiden takana on jokin sopimus. Yrityksissä tehdäänkin siis lukematon määrä suullisia ja kirjallisia sopimuksia. Kyllä, luit oikein. Myös suullisia sopimuksia tai muuten epämuodollisia sopimuksia. Suurimman osan näistä sopimuksista tekevät ja niitä käyttävät muut henkilöt kuin juristit. Toisin sanoen tavalliset työntekijät ja yrittäjät, joiden vahvuudet ovat muualla kuin juridiikassa.

Näistä työvälineistä, eli sopimuksista kannattaakin pitää hyvää huolta. Työvälineiden huoltaminen on hyvä aloittaa varmistumalla siitä, että omat sopimus- ja tarjouspohjat ovat hyvin laadittuja ja muiden laatimien sopimusten sisältö ja riskit on ymmärretty. Sen jälkeen pitää huolehtia siitä, että näitä työvälineitä osataan käyttää oikein – kouluttaa siis oma henkilökunta käyttämään sopimuksia.

Hyvän kannattavuuden edellytys on hyvä asiakaspalvelu. Toisinaan asiakaspalvelun alttarille on uhrattava myös sovittuja asioita, on siis joustettava. Oman henkilökunnan onkin osattava toimia siten, että joustamisesta ei aiheudu turhia hankaluuksia. Toiminen sopimuksen vastaisesti, myös asiakaspalvelun hengessä, voi huomaamatta muuttaa sopimuksen sisältöä.

Oman hyvän yöunen eteen voi siis tehdä paljon itse. Tulevissa kirjoituksissa aiheesta lisää!