fbpx

BLOGI

| VLOGI | Kuuntelemalla tietoa ja vinkkejä |

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

 

 

| BLOGI | Lukemalla ajankohtaiset aiheet |

Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisistä askelista yritysmaailmaan astuessasi.

Yritysmuodon valinta

Kun suunnittelet yrityksen perustamista, yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä päätöksistä on yritysmuodon valinta. Tämä päätös vaikuttaa monin tavoin yritystoimintaasi niin verotuksessa kuin vastuukysymyksissä aina rahoituksen hankintaan asti.

Lue lisää »
Mikä on osakeyhtiö? Yritysmuotona Osakeyhtiö

Mikä on osakeyhtiö?

Mikä on osakeyhtiö? Osakeyhtiö on oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröinnillä. Oikeushenkilö tarkoittaa mm. sitä, että se on omistajistaan erillinen. Lue lisää tästä yhtiömuodosta.

Lue lisää »
Yrityskaupan rahoitus

Osakeyhtiön oma pääoma

Oma pääoma on yhtiön vakavaraisuuden mittari. Mitä enemmän yhtiöllä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yhtiö on. Mitä vakavaraisempi yhtiö on, sitä paremmin yritys kestää toiminnan kannattavuuden heilahteluja.

Lue lisää »
Arvonlisävero - alv.

Arvonlisävero

Arvonlisävero on kulutusvero, jossa veronmaksajina ovat tavaroiden ja palveluiden lopulliset kuluttajat eli kotitaloudet, jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan samalla tavoin kuin yritykset.

Lue lisää »
sopimuskoulutus

Lakiuudistus 2023

Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-työtuloon ja uudistukseen taustalla oli tarve tarkistaa niitä työtuloja,
jotka eivät vastaa yrittäjän työpanosta. Tarkistuksen tavoitteena on parantaa yrittäjän eläketurvaa, sekä
turvata yrittäjän sosiaaliturva riittävälle tasolle.

Lue lisää »
yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoituksessa on monta huomioitavaa seikkaa. Tärkeintä on tietysti saada rahoitus järjestymään. Melko harvoin ostaja maksaa itse koko..

Lue lisää »
esimiestehtävissä toimiville

Työsuhteen keskeiset ehdot

Työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä työsopimuksella. Työsopimuslain mukaan työsopimus voi syntyä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti…

Lue lisää »
lakiekonomit liikeriskien hallinta

Liikeriskien hallinta

Liikeriski voi tarkoittaa mitä tahansa odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa yritykselle haitallisen seurauksen. Haitallinen seuraus voi tarkoittaa saamatta jäänyttä hyötyä tai tuloa, sekä …

Lue lisää »
Suomen Lakiekonomit, ennakoivaa juridiikkaa

Voiko sopimusta rikkoa kuka vaan?

Yritystä eli oikeushenkilöä voidaan edustaa lakisääteisen edustamisoikeuden turvin tai erikseen annetun valtuuden nojalla. Osakeyhtiössä lakisääteinen edustamisoikeus on hallituksella sekä toimitusjohtajalla.
Toimitusjohtajan edustamisoikeus rajautuu..

Lue lisää »
Suomen Lakiekonomit työsopimuspäällikkö

Liiketoiminta- vai osakekauppa

Liiketoiminta- vai osakekauppa? Kysymys nousee esille yritystoiminnasta luovuttaessa tai yritystoimintaa ostettaessa. Perusongelma on siinä, että ostajan ja myyjän näkökulmasta vastaus on usein täysin

Lue lisää »

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä