fbpx

Mikä on osakeyhtiö?

Mikä on osakeyhtiö? Yritysmuotona Osakeyhtiö

Mikä on osakeyhtiö? Osakeyhtiö on oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröinnillä. Oikeushenkilö tarkoittaa mm. sitä, että se on omistajistaan erillinen. Lue lisää tästä yhtiömuodosta.

Osakeyhtiön oma pääoma

Yrityskaupan rahoitus

Oma pääoma on yhtiön vakavaraisuuden mittari. Mitä enemmän yhtiöllä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yhtiö on. Mitä vakavaraisempi yhtiö on, sitä paremmin yritys kestää toiminnan kannattavuuden heilahteluja.

Hallituksen vastuu ja sopimukset

Suomen Lakiekonomit liikesopimukset

Miksi osakeyhtiön hallituksen tulisi olla kiinnostunut yrityksen sopimuksista? Ensisijaisesti tietysti siksi, että yhtiön kaikki taloudellinen toiminta perustuu…

Kuka saa määrätä toimitusjohtajaa?

suomen lakiekonomit osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet

Kuulin tässä joku aika sitten näkemyksen,
että kunnanjohtaja voisi antaa määräyksiä kunnan omistaman tytäryhtiön toimitusjohtajalle. Näkemys perustui ajatukseen, että..

Liiketoiminta- vai osakekauppa

Suomen Lakiekonomit työsopimuspäällikkö

Liiketoiminta- vai osakekauppa? Kysymys nousee esille yritystoiminnasta luovuttaessa tai yritystoimintaa ostettaessa. Perusongelma on siinä, että ostajan ja myyjän näkökulmasta vastaus on usein täysin

Miten välttää riidat sopimuskumppanin kanssa?

Suomen Lakiekonomit kuluttajansuojalaki

6/2021 Miten välttää riidat sopimuskumppanin kanssa?   Peruslähtökohta on se, että asioista sovitaan etukäteen laatimalla osakassopimus. Osakassopimus on osakkeenomistajien keskinäinen sopimus, jossa sovitaan siitä, miten yhteistä yritystä johdetaan ja miten eri tilanteissa toimitaan. Osakassopimuksen sisällön tulisi olla aina yksilöllinen, kahta samanlaista yritystä kun ei ole. Toinen tärkeä asiakirja on yhtiöjärjestys.  Osakassopimus on osakkeenomistajien keskinäinen sopimus, … Lue lisää