ENNA-Henkilöstökäsikirja

ENNA-Henkilöstökäsikirja

  1. Kaikki lakisääteiset työsuhdeasiakirjat ja – suunnitelmat kerralla kuntoon.
  2. Yhtenäiset toimintatavat.
  3. Hyvä työnantajakuva.
  4. HR- toimintojen tehostaminen
  5. Parempi kannattavuus.
  6. Yrityksen johdon henkilökohtaisen riskin hallinta.

Tehokkaat ja lainmukaiset henkilöstöprosessit sekä työsuhdeasiakirjat ja -suunnitelmat maksavat itsensä monin kerroin takaisin. Pelkästään ajansäästö ja lisääntynyt henkilöstötyytyväisyys parantavat yhtiön kilpailukykyä. Puhumattakaan siitä, että työoikeudelliset vahingonkorvaukset lainvastaisista menettelyistä voiva käydä kalliiksi. 

Yhtiö joutui korvaamaan jäsenelle 10 kuukauden palkkaa vastaavan määrän viivästyskorkoineen. Lisäksi yhtiö velvoitettiin suorittamaan jäsenen oikeudenkäyntikulut, jotka olivat käräjäoikeuden osalta 15 000 ja hovioikeuden osalta 9 000 euroa. – työsuhteen perusteeton päättäminen.

Yritys joutui lopulta maksamaan yli 250 000 euroa, mikä sisälsi työntekijöille maksetut korvaukset viivästyskorkoineen ja työntekijöiden oikeudenkäyntikulut. – Yritys ei ollut antanut työntekijöilleen työajan tasaamisvapaita.

ENNA- henkilöstökäsikirja on yksilöllinen ja ohjaava henkilöstökäsikirja, jonka tehtävänä on varmistaa ENNAKOLTA oikeat toimintatavat, henkilöstöprosessien tehokkuus sekä työsuhdeasiakirjojen ja henkilöstösuunnitelmien ja – ohjeiden ajantasaisuus ja lainmukaisuus.

ENNA-HENKILÖSTÖKÄSIKIRJA on ehdoton työkalu menestyvälle yritykselle, joka haluaa huolehtia työntekijöistään sekä edistää positiivistä työnantajakuvaa.

  • VELVOITTEET: Työnantajalla on lukuisia lakisääteisiä velvoitteita ja velvollisuus laatia n. 20 erilaista suunnitelmaa sekä asiakirjaa ja ohjetta, riippuen yrityksen koosta.
  • TOIMINTATAVAT: Työnantajan tulee osata toimia työsuhteen eri tilanteissa oikein ja yhdenmukaisesti. Työnantajan toimintaprosessitkin ovat usein laissa säädeltyjä, kuten vaikkapa työsuhteen irtisanomismenettely.
  • ANKARA VASTUU: Yhtiön johdon eli toimitusjohtajan ja hallituksen on huolehdittava siitä, että yrityksessä toimitaan lakien ja muiden velvoittavien säädösten mukaisesti. Laiminlyödessään tämän vastuun voi johdon jäsen olla jopa henkilökohtaisessa vahingonkorvausvastuussa.
  • VOIMAVARA: Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstökäsikirjan avulla autamme teitä pitämään henkilöstöstänne huolta ja minimoimaan työllistämiseen liittyviä juridisia riskejä.

Nopea ja vaivaton prosessi.

Henkilöstökäsikirja laaditaan valmiin malliversion pohjalta hyödyntäen myös asiakaan olemassa oleva aineisto. Pyörää ei siis keksitä uudestaan, eikä tehty työ mene hukkaan. ENNAkolta mietitystä käsikirja-konseptista huolimatta käsikirja laaditaan aina yksilöllisesti.

Pyörää ei kuitenkaan pyritä rakentamaan uudestaan eikä mahduttamaan tiettyyn muottiin.

Laatiminen aloitetaan kiireellisimmistä asioista. Käsikirjan laatimisen yhteydessä voidaan tarkastella myös keinoja parantaa yrityksenne kannattavuutta, esim. hyödyntämällä etätyöjärjestelyitä, liukuvaa työaikaa tai muita työaikajoustoja.

ENNA-Henkilöstökäsikirja on laaja kokonaisuus, mutta älä huoli me teemme suurimman kirjoitustyön.  

Ota kiinnostuessasi yhteyttä. Sovitaan tapaaminen ja käydään käsikirjan sisältö tarkemmin läpi.

Riskitön ostos. Olemme varmoja työmme laadusta. Annamme sille 100%:n tyytyväisyystakuun!

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä