fbpx

Hallituksen vastuu ja sopimukset

Miksi osakeyhtiön hallituksen tulisi olla kiinnostunut yrityksen sopimuksista?

Ensisijaisesti tietysti siksi, että yhtiön kaikki taloudellinen toiminta perustuu erilaisiin sopimuksiin. Yhtiön tarvitsemat tuotannontekijät hankitaan sopimuksin ja myös myynti perustuu sopimuksiin, oli ne sitten kirjallisia tai suullisia. 

Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille ja tässä sopimukset ovat keskeinen työkalu. Tilikauden tulos on pitkälti kiinni siitä, millaisia sopimuksia yritys kykenee tekemään.

liikesopimukset suomen lakiekonomit

Sopimuksilla on vaikutusta myös siihen, kuinka hyvin yrityksen kassassa riittää rahaa. Sopimusten ollessa kassavirtanegatiivisia eli asiakasmaksut saadaan vasta kun sopimukseen liittyvät kustannukset on maksettu, voi tili olla tyhjä. Puhumattakaan sopimussuhteisiin liittyvistä vahingonkorvauksista tai sopimussakoista.

AJANKOHTAISET BLOGI ARTIKKELIT SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI

Hallituksen tulee olla kiinnostunut sopimuksista myös vastuukysymysten vuoksi

Hallitus vastaa osakeyhtiölain mukaan siitä, että yhtiön varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Osa asianmukaista varainhoidon valvontaa on sopimusriskien ja sopimustoiminnan valvonta. Sopimukset voivat sisältää riskejä, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa jopa yhtiön toiminnan jatkuvuuden. Tämä luonnollisesti on hallituksen ongelma.

Hallituksen kannattaa siis varmistaa, että yrityksessä sopimukset tehdään asianmukaisesti ja niiden toteutumista valvotaan. Tämä edellyttää, että yrityksessä on riittävä sopimusosaaminen, hyvät sopimuskäytännöt ja mielellään myös harkittu sopimuspolitiikka. 

Sopimuksia on varsin erilaisia ja niitä tehdään monin eri tavoin, vähän toimialan mukaan. Ongelma ei ole ratkaistu sillä, että sopimukset annetaan aina juristin tehtäväksi, vaikka toisinaan sekin on tarpeen. Varsin suuri merkitys on myös sillä, miten henkilöstö osaa toimia erilaisissa sopimuksiin liittyvissä tilanteissa esim. reklamointitilanteissa, sopimuksiin liittyvässä viestinnässä tai vaikka sopimusten muuttamisessa.

Sopimusosaamisesta kannattaakin pitää huolta

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä