Kiinteistöpalvelusopimukset

Teemme ammattitaidolla kiinteistöpalvelusopimuksia käsittäen kiinteistönhoidon, siivouksen ja vartiointipalvelut. Meillä yhdistyy toimialatuntemus vankkaan juridiseen osaamiseen. Palveluihimme kuuluu myös asiakkaidemme etujen valvonta sopimuskaudella.

  • Tarjouskilpailut ja tarjouspyynnöt
  • Palvelusopimukset, toimeksiantosopimukset, alihankintasopimukset
  • Sopimuskauden aikainen toiminnan laadun ja kustannusten valvonta

Kiinteistöpalvelusopimukset ovat usein pitkiä ja kustannusvaikutuksiltaan merkittäviä. Palvelujen hankkiminen eroaa oleellisesti tavarahankinnoista. Halvimmat yksikköhinnat eivät läheskään aina tarkoita parasta kustannustehokkuutta, monesti jopa päin vastoin. Monitahoisten palvelukuvausten takaa tulee löytää ns. piilokulut ja esimerkiksi palvelun hinta-laatusuhteeseen vaikuttavat tekijät, koko sopimuskauden ajalta.

Hyvin laadittu tarjouspyyntö tuottaa vertailukelpoista tietoa päätöksenteon tueksi ja vähentää
sopimusneuvottelujen tarvetta. Hyvässä yhteistyössä molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä mistä on sovittu ja yhteistyö saa näin vankan pohjan.

Kiinteistöpalveluhankinnoissa onnistuminen mitataan palvelutyön lopputuloksen ja asiakastyytyväisyyden
kautta. Hyvät palvelusopimukset turvaavat niin ostajan kuin palvelujen tuottajankin edut. Palvelusopimusten lähtökohtana ovat pitkäjänteiset kumppanuussuhteet, korkea palvelun laatu ja kustannusten hallinta, koko sopimuskauden ajan.