LAKIPALVELUT

Sopimusoikeus

On kyse sitten omistajien välisistä suhteista, kaupanteosta tai rahoituksesta, tärkeää on ymmärtää, miten sopimus syntyy.
Erityisosaamistamme ovat sopimukset, joissa otetaan huomioon juridisten reunaehtojen lisäksi kaupalliset tavoitteet.

Autamme myös sopimusneuvotteluissa ja sopimuksiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Verkkokaupastamme löydät hinnat eri sopimuksille. Voit kysyä myös erillistä tarjousta.

 • Paikanvaraus

  Kumppanuussopimus

  Yritysyhteistyön syventäminen kumppanuussopimuksella tuottaa win-win tilanteita. Autamme laatimaan kumppanuussopimuksen....

  990 
 • Paikanvaraus

  Tietosuojaseloste

  Autamme sinua laatimaan tietosuojaselosteen....

  490 
 • Paikanvaraus

  Edunvalvontavaltuutus

  Edunvalvontavaltuutuksella voit määrätä kuka käyttää yhtiössä päätösvaltaa puolestasi, jos et siihen itse kykene terveydentilan heikentymisen vuoksi....

  490 
 • Paikanvaraus

  Kauppakirja

  Neuvomme yksittäisen tavaran, aineettoman oikeuden tai muun omaisuuden kauppakirjan laatimisessa. Kauppakirjassa sovitaan hinnan lisäksi muun muassa k...

  890 
 • Paikanvaraus

  Alihankintasopimus

  Alihankintasopimuksella sovitaan työtehtävistä, jotka liittyvät kiinteästi ostajan ja hänen päämiehensä välisen sopimuksen täyttämiseen käyttämällä al...

  990 
 • Paikanvaraus

  Kiinteistön kauppakirja

  Neuvomme liiketoimintaan liittyvien kiinteistöjen kauppakirjojen laatimisessa. Selkeä kauppakirja vähentää myöhemmin ilmenevien riitojen todennäköisyy...

  890 
 • Paikanvaraus

  Muu sopimus tai sopimuspalvelu

  Pyydä tarjous! Mikäli tuotteistamme ei löydy tarpeisiinne soveltuvaa palvelua, pyydäthän meiltä tarjouksen. Tarjouksissamme on aina ...

  Kysy tarjous!
 • Paikanvaraus

  Osakassopimus – laaja taso

  Osakassopimus ja yhtiöjärjestys Osakassopimuksella voidaan sopia joustavasti osakkeenomistajien keskinäisistä pelisäännöistä, muun m...

  1190 
 • Paikanvaraus

  Osakassopimus – perustaso

  Osakassopimuksella voidaan sopia joustavasti osakkeenomistajien keskinäisistä pelisäännöistä, muun muassa päätöksenteosta, työnjaosta, osakkeiden myyn...

  890 
 • Paikanvaraus

  Palveluiden myyntisopimus

  Palveluiden myynnissä on usein kyse pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Myyntisopimuksessa tulee huomioida muun muassa hintojen korottamismahdollisuus sekä ...

  990 
 • Paikanvaraus

  Reklamaation laatiminen – laaja taso

  Palvelu sisältää perehtymisen asiaan, reklamaation laatimisen sekä asiaan liittyvän kirjeenvaihdon, korkeintaan viisi sähköpostikierrosta. Laatimiemme...

  790 
 • Paikanvaraus

  Reklamaation laatiminen – perustaso

  Palvelu sisältää perehtymisen asiaan ja reklamaation laatimisen. Asiakas itse hoitaa kirjeenvaihdon. Laatimiemme reklamaatioiden lähtökohtana on aina ...

  390 
 • Paikanvaraus

  Salassapitosopimus

  Salassapitosopimus kannattaa laatia, kun yhteistyö vaatii liikesalaisuuksien tai muuten arkaluontoisten tietojen luovuttamista. Salassapitosopimus on ...

  890 
 • Paikanvaraus

  Sopimuksen tarkastaminen ja kommentointi – laaja

  Laaja sopimus, yli 20 sivua Tarkistamme sopimukset ja laadimme selvityksen sopimukseen sisältyvistä oikeudellista riskeistä. Teemme ...

  Kysy tarjous!
 • Paikanvaraus

  Sopimuksen tarkastaminen ja kommentointi – suppea

  Suppea sopimus, alle 20 sivua Tarkistamme sopimukset ja laadimme selvityksen sopimukseen sisältyvistä oikeudellista riskeistä. Teemm...

  490 
 • Paikanvaraus

  Tarjouspohjan laatiminen – laaja taso

  Sisältää tarjouspohjan laatimisen lisäksi toimitusehdot tarjouksen liitteeksi Sopimus syntyy tarjouksen hyväksymisellä. Sopimus saat...

  1590 
 • Paikanvaraus

  Tarjouspohjan laatiminen – perustaso

  Sisältää tarjouspohjan laatimisen, mutta ei mahdollisia toimitusehtoja Sopimus syntyy tarjouksen hyväksymisellä. Sopimus saattaa sii...

  890 
 • Paikanvaraus

  Tavaran myyntisopimus

  Tavaran myyntisopimuksella sovitaan tavaran tai tavaraerien myynnistä asiakkaalle. Hyvä sopimus huomioi muun muassa tavaran kuljetuksen, vaaranvastuun...

  890 
 • Paikanvaraus

  Toimitussopimus

  Toimitussopimuksella sovitaan tuotteen valmistamisesta ja sen toimittamisesta asiakkaalle. Keskeistä on määrittää selkeästi tuotteen ominaisuudet sekä...

  990 
 • Paikanvaraus

  Vuokrasopimus

  Neuvomme liikehuoneiston tai irtaimen omaisuuden vuokrasopimuksen laatimisessa. Vuokrasopimusta laadittaessa on keskeistä huomioida vuokrakohteen käyt...

  490 
 • Paikanvaraus

  Yhteistyösopimus

  Yhteistyösopimuksella sovitaan kahden yrityksen välisestä yhteistyöstä. Hyvä yhteistyösopimus edesauttaa tavoitteiden toteutumista sekä yhteistyöhön l...

  1690 
 • Paikanvaraus

  Yleiset sopimusehdot

  Yleiset sopimusehdot (toimitusehdot, ostoehdot, vakioehdot) helpottavat kaupankäyntiä tilanteessa, jossa tehdään paljon samantyyppisiä sopimuksia. Yle...

  1690