KONSULTOINTIPALVELUT

Sopimuskonsultointi

On kyse sitten omistajien välisistä suhteista, kaupanteosta tai rahoituksesta, tärkeää on ymmärtää, miten sopimus syntyy.
Erityisosaamistamme ovat sopimukset, joissa otetaan huomioon juridisten reunaehtojen lisäksi kaupalliset tavoitteet.

 • Paikanvaraus

  Kumppanuussopimus

  Yritysyhteistyön syventäminen kumppanuussopimuksella tuottaa win-win tilanteita. Autamme laatimaan kumppanuussopimuksen....

  990 
 • Paikanvaraus

  Tietosuojaseloste

  Autamme sinua laatimaan tietosuojaselosteen....

  490 
 • Paikanvaraus

  Edunvalvontavaltuutus

  Edunvalvontavaltuutuksella voit määrätä kuka käyttää yhtiössä päätösvaltaa puolestasi, jos et siihen itse kykene terveydentilan heikentymisen vuoksi....

  490 
 • Paikanvaraus

  Turvallinen sopimuskumppani – sertifiointi

  Hanki Suomen Lakiekonomit Oy:n TURVALLINEN Sopimuskumppani- sertifiointi. Sertifiointi joka kasvattaa yrityksen arvoa! 

    
 • Paikanvaraus

  Kauppakirja

  Neuvomme yksittäisen tavaran, aineettoman oikeuden tai muun omaisuuden kauppakirjan laatimisessa. Kauppakirjassa sovitaan hinnan lisäksi muun muassa k...

  890 
 • Paikanvaraus

  Alihankintasopimus

  Alihankintasopimuksella sovitaan työtehtävistä, jotka liittyvät kiinteästi ostajan ja hänen päämiehensä välisen sopimuksen täyttämiseen käyttämällä al...

  990 
 • Paikanvaraus

  Kiinteistön kauppakirja

  Neuvomme liiketoimintaan liittyvien kiinteistöjen kauppakirjojen laatimisessa. Selkeä kauppakirja vähentää myöhemmin ilmenevien riitojen todennäköisyy...

  890 
 • Paikanvaraus

  Muu sopimus tai sopimuspalvelu

  Pyydä tarjous! Mikäli tuotteistamme ei löydy tarpeisiinne soveltuvaa palvelua, pyydäthän meiltä tarjouksen. Tarjouksissamme on aina ...

  Kysy tarjous!
 • Paikanvaraus

  Osakassopimus – laaja taso

  Osakassopimus ja yhtiöjärjestys Osakassopimuksella voidaan sopia joustavasti osakkeenomistajien keskinäisistä pelisäännöistä, muun m...

  1190 
 • Paikanvaraus

  Osakassopimus – perustaso

  Osakassopimuksella voidaan sopia joustavasti osakkeenomistajien keskinäisistä pelisäännöistä, muun muassa päätöksenteosta, työnjaosta, osakkeiden myyn...

  890 
 • Paikanvaraus

  Palveluiden myyntisopimus

  Palveluiden myynnissä on usein kyse pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Myyntisopimuksessa tulee huomioida muun muassa hintojen korottamismahdollisuus sekä ...

  990 
 • Paikanvaraus

  Reklamaation laatiminen – laaja taso

  Palvelu sisältää perehtymisen asiaan, reklamaation laatimisen sekä asiaan liittyvän kirjeenvaihdon, korkeintaan viisi sähköpostikierrosta. Laatimiemme...

  790 
 • Paikanvaraus

  Reklamaation laatiminen – perustaso

  Palvelu sisältää perehtymisen asiaan ja reklamaation laatimisen. Asiakas itse hoitaa kirjeenvaihdon. Laatimiemme reklamaatioiden lähtökohtana on aina ...

  390 
 • Paikanvaraus

  Salassapitosopimus

  Salassapitosopimus kannattaa laatia, kun yhteistyö vaatii liikesalaisuuksien tai muuten arkaluontoisten tietojen luovuttamista. Salassapitosopimus on ...

  890 
 • Paikanvaraus

  Sopimuksen tarkastaminen ja kommentointi – laaja

  Laaja sopimus, yli 20 sivua Tarkistamme sopimukset ja laadimme selvityksen sopimukseen sisältyvistä oikeudellista riskeistä. Teemme ...

  Kysy tarjous!
 • Paikanvaraus

  Sopimuksen tarkastaminen ja kommentointi – suppea

  Suppea sopimus, alle 20 sivua Tarkistamme sopimukset ja laadimme selvityksen sopimukseen sisältyvistä oikeudellista riskeistä. Teemm...

  490 
 • Paikanvaraus

  Tarjouspohjan laatiminen – laaja taso

  Sisältää tarjouspohjan laatimisen lisäksi toimitusehdot tarjouksen liitteeksi Sopimus syntyy tarjouksen hyväksymisellä. Sopimus saat...

  1590 
 • Paikanvaraus

  Tarjouspohjan laatiminen – perustaso

  Sisältää tarjouspohjan laatimisen, mutta ei mahdollisia toimitusehtoja Sopimus syntyy tarjouksen hyväksymisellä. Sopimus saattaa sii...

  890 
 • Paikanvaraus

  Tavaran myyntisopimus

  Tavaran myyntisopimuksella sovitaan tavaran tai tavaraerien myynnistä asiakkaalle. Hyvä sopimus huomioi muun muassa tavaran kuljetuksen, vaaranvastuun...

  890 
 • Paikanvaraus

  Toimitussopimus

  Toimitussopimuksella sovitaan tuotteen valmistamisesta ja sen toimittamisesta asiakkaalle. Keskeistä on määrittää selkeästi tuotteen ominaisuudet sekä...

  990 
 • Paikanvaraus

  Vuokrasopimus

  Neuvomme liikehuoneiston tai irtaimen omaisuuden vuokrasopimuksen laatimisessa. Vuokrasopimusta laadittaessa on keskeistä huomioida vuokrakohteen käyt...

  490 
 • Paikanvaraus

  Yhteistyösopimus

  Yhteistyösopimuksella sovitaan kahden yrityksen välisestä yhteistyöstä. Hyvä yhteistyösopimus edesauttaa tavoitteiden toteutumista sekä yhteistyöhön l...

  1690 
 • Paikanvaraus

  Yleiset sopimusehdot

  Yleiset sopimusehdot (toimitusehdot, ostoehdot, vakioehdot) helpottavat kaupankäyntiä tilanteessa, jossa tehdään paljon samantyyppisiä sopimuksia. Yle...

  1690