LAKIPALVELUT

TYÖOIKEUS

Tuemme asiakkaitamme työoikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa ja autamme työyhteisöjä, esimiehiä ja johtoa työoikeudellisen osaamisen kehittämisessä ja asianmukaisten toimintamallien löytämisessä. Tuemme yhteisöjä työelämän haastavissa tilanteissa kuten yhteistoimintaneuvotteluissa, muutoshankkeissa tai työyhteisöjen riitatilanteiden ratkaisemisessa. Kehitämme yritysten henkilöstöhallintoon liittyvää dokumentaatiota ja varmistamme niiden lainmukaisuuden ja ajantasaisuuden. Selkeä henkilöstöhallintoon liittyvä ohjeistus auttaa laadukkaassa ja lainmukaisessa työyhteisöjen johtamisessa, helpottaa esimiesten työtä ja siten kehittää yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta.

 • Paikanvaraus

  HR Book

  Henkilöstöhallinnon käsikirja Varmista henkilöstöjohtamisen lainmukaisuus, paranna henkilöstöjohtamisen laatua ja esimiesten kykyä tehdä itsenäises...

  Kysy tarjous!
 • Paikanvaraus

  HRLAW-Partner

  Tuemme yritystänne lainmukaisen ja liiketoimintaa tukevan henkilöstöhallinnon kehittämisessä. Autamme ratkaisemaan työyhteisöjen toimintaan liittyviä ...

  Kysy tarjous!
 • Paikanvaraus

  Toimitusjohtajasopimus

  Toimitusjohtajaan ei sovelleta työsopimuslakia. Toimitusjohtajan ehdoista onkin hyvä sopia toimitusjohtajasopimuksella. Toimitusjohtajasopimuksessa vo...

  890 
 • Paikanvaraus

  Työsopimus

  Autamme laatimaan työsopimuksen tai työsopimuspohjan. Työsopimusta voidaan hyödyntää samanlaisissa tehtävissä toimivien henkilöiden työsuhteen ehdoist...

  890 
 • Paikanvaraus

  Muu johtajasopimus

  Autamme laatimaan työsopimuksen muulle johtajalle kuin toimitusjohtajalle. Osakeyhtiölaki tuntee ainoastaan toimitusjohtajan, joten muiden johtajien t...

  890