Koulutuspalvelut

Monipuoliset koulutuksemme sopivat niin pienyrittäjille,
kuntayhtiöille kuin osakeyhtiöiden johdollekin. Koulutustarjontamme sisältää verkkokoulutuksia, avoimia koulutuksia ja yrityksille räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Koulutusten teemoja ovat mm. sopimusoikeus ja sopimusriskit, työoikeus, rahoitus ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä aihealueita. Koulutuksista voidaan koostaa myös kokonaisuuksia, jotka tukevat yrityksenne liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Esimerkiksi sopimusoikeudellisia toimia tekevät kaikki tarjouksiin, neuvotteluihin, sopimuksiin ja sopimusten mukaan päätöksiä tekevät henkilöt. Työoikeus on mukana jokaisen esimiehen arkipäivän ratkaisuissa. Oikeudellista osaamista ja vastuuta ei voi täysin ulkoistaa.
Tutustu valikoimaamme täällä.

VERKKOKOULUTUKSET

Verkkokoulutukset mahdollistavat itsenäisen perehtymisen yritysten keskeiseen lainsäädäntöön kuten sopimuksiin, työoikeuteen, yhtiömuotoihin ja rahoitukseen. Koulutusvalikoimasta löytyy myös laajempi sopimusoikeuden koulutuskokonaisuus. Tämän koulutusosion ostaneet saavat käyttöönsä myös kattavan sopimuspohjan, jota voivat hyödyntää omassa organisaatiossaan.

TILAUSKOULUTUKSET

Tilauskoulutukset voidaan suunnitellaan yrityksenne tarpeiden mukaiseksi. Ne voivat käsittää samoja aiheita kuten avointen koulutusten sopimus- ja työoikeuskoulutukset tai liiketoiminnan kehittämisen aiheet. Koulutukset voidaan räätälöidä myös osaamistarvekartoitusten kautta vastaamaan hyvin yksilöllisesti tarpeitanne liiketalouden ja yritysjuridiikan alueilla.

AVOIMET KOULUTUKSET

Avoimet koulutuksemme sisältävät koulutusta mm. sopimusoikeudesta, työoikeudesta, kuntayhtiön johdon vastuisiin ja velvoitteisiin liittyvistä aiheista sekä yritystaloudesta ja rekrytointiosaamisesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Kaikki tilaisuudet ovat avoimia, joten niihin voi osallistua kuka vain yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta. Koulutukset järjestetään eri paikkakunnilla ja ajankohtina tarpeen mukaan.

VERKKOKOULUTUKSET

TILAUSKOULUTUKSET