Yritykset tarvitsevat lainsäädäntöön liittyvää osaamista. Yrityksen johto ja vastuuhenkilöt tekevät päivittäin päätöksiä esimerkiksi sopimuksiin ja työsuhteisiin liittyen, jotka voivat saada oikeudellista merkitystä. He käyvät neuvotteluja, markkinoivat, myyvät, sopivat asioista ja toimivat erilaisten sopimusten mukaan. Yrityksen tulee tuntea keskeinen yritystoimintaan liittyvä lainsäädäntö hallitakseen liiketoimintaansa liittyvät velvoitteet ja riskit. Osaamista ei voi täysin ulkoistaa.

Verkkokoulutuksia on kaksi kokonaisuutta.  Yrityksen lakikoulutus sekä Sopimukset ja sopimusriskit koulutus. Yrityksen lakikoulutus sisältää yritystoiminnan keskeisen lainsäädännön ja sen voitte ostaa ja opiskella myös osissa. Sopimuskoulutus on varsin kattava koulutus sopimuksista ja niiden vastuista ja velvoitteista. Se soveltuu niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijoille. Koulutukset koostuvat kattavista videoista, opetusmateriaaleista ja halutessaan voi tehdä myös oppimista mittaavia kokeita. Sopimuskoulutukseen osallistuvat saavat käyttöönsä myös kattavan sopimusohjeen, jota voi hyödyntää oman yrityksen sopimuksia laatiessa. Avaamme koulutuksia jatkossa myös lisää.