fbpx

3/2022

Liikeriski?

Liikeriski voi tarkoittaa mitä tahansa odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa yritykselle haitallisen seurauksen. 

Haitallinen seuraus voi tarkoittaa saamatta jäänyttä hyötyä tai tuloa, sekä velvoitetta suorittaa ennakoimaton maksu tai suorite, josta syntyy taloudellista tappiota. Tämä voi liittyä yrityksen ulkoisiin tai sisäisiin sidosryhmiin. Tehokas riskienhallinta edellyttää sitä, että riskit tunnistetaan ja omaa toimintaa suhteutetaan riskeihin. Tällä voidaan saada aikaan riskin poistaminen tai sen pienentäminen.

Tarvittaessa riskejä voidaan pyrkiä myös siirtämään itseltä pois. Toisinaan riskin olemassaolo joudutaan hyväksymään. Tällöin on erityisen tärkeää, että riskin syntymekanismit tunnetaan, jotta sen esiintymistä voidaan ehkäistä. 

 

 

”Riskin toteutuessa se miten liikeriskeihin on varauduttu vaikuttaa riskistä aiheutuvan seurauksen suuruuteen ja siihen, miten yritys riskistä selviää. ”

lakiekonomit liikeriskien hallinta

Yrityksen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että riskejä otetaan hallitusti ja niiden seuraukset tunnistetaan. Toisinaan riski voi kohdistua yrityksen lisäksi myös sen lukuun toimivaan henkilöön, kuten toimitusjohtajaan tai hallituksen jäseneen (henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu).

Riskin toteutuessa se miten riskeihin on varauduttu vaikuttaa riskistä aiheutuvan seurauksen suuruuteen ja siihen, miten yritys riskistä selviää. 

Pahimmillaan riskin toteutuminen voi johtaa jopa konkurssiin.

Liikeriskien hallinta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen

Riskien tunnistaminen ja arvottaminen

Riskiin reagointi

(pienentäminen, poistaminen, siirtäminen tai hyväksyminen)

Jäljelle jääviin riskeihin varautuminen

AJANKOHTAISET BLOGI ARTIKKELIT SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI

Liikeriskien syntymisessä yrityksen johdon ja henkilöstön riskitietoisuus on keskeisessä asemassa. Usein riski olisi ollut vältettävissä, jos olisi osattu toimia jo ennakolta oikein.

Lakikoulutusten tarkoitus on nostaa henkilöstön osaamista niissä tilanteissa, joissa riski liittyy regulaatioon tai sopimuksiin. Mitä vahvempi on henkilöstön perusosaaminen, sitä vähemmän tehdään virheitä ja sitä vähemmän jää arjessa riskitekijöitä huomaamatta.

Liikeriskien hallinta - Sopimukset

Sopimukset ovat tärkeä tekijä liikeriskien hallinnassa. Liikeriskit ei ole yksinomaan vältettävissä sopimusasiakirjoihin panostamalla, vaan laadukas liikeriskien hallinta edellyttää myös sitä, että sopimuksia käyttävät henkilöt tiedostavat miten sopimusvelvoitteet muuttuvat ja miten sopimusriskit syntyvät.

Sopimusvelvoitteet muuttuvat monesta syystä, eikä sopimusvastuut ole aina luettavissa yksin sopimusasiakirjasta. 

Kuvasta käy ilmi mitä asioita on syytä huomioida sopimuksia tulkittaessa ja hallittaessa sopimusmuutoksia. 

liikeriskien hallinta_sopimuspäällikkö
koulutukset

Ennakoi liikeriskit
– Vältä sopimus karikot

Sopimukset ovat kuitenkin vain osa liikeriskien hallintaa, mutta sopimusosaamisen kuntoon laittamisesta on hyvä lähteä liikkeelle.

Yrityksen koko henkilöstö on hyvä opastaa ja kouluttaa sopimusoikeusasioissa. Pääset osallistumaan Sopimuskoulutukseen verkossa, webinaareissa tai voit tilata yritykselle oman sopimuskoulutuksen. Varmuutta sopimusosaamiseen koko henkilöstölle.

Facebook
Twitter
LinkedIn
lakiekonomit kouluttaa

Juha Tuominen

TILAA UUTISKIRJE