fbpx

Liikesopimukset kuntoon

Sopimus on työkalu, jolla pyritään liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä tapa ennakoida ja hallita riskejä. Hyvän sopimuksen laatiminen vaatii siis sopimusoikeudellisen osaamisen lisäksi vahvaa liiketoiminnallista ymmärrystä. 

Meiltä löytyy näitä molempia.  

Suomen Lakiekonomit työoikeuspalvelut

 

 

Liikesopimukset laaditaan yrityskohtaisesti

Perehdymme aina tarpeeseen ja taustatekijöihin ennen liikesopimusluonnoksen laatimista. Suulliset ja kirjalliset liikesopimukset ovat yhtä sitovia, mutta hyvät kirjalliset sopimukset  tuovat varmuutta sopimussuhteeseen ja auttavat riskienhallinnassa ja saavuttamaan sopimukselle asetetut tavoitteet. 

Yrityksen liikesopimukset tarkistetaan

Liikesopimusriskit voidaan parhaiten välttää ennakolta, eli ennen niiden allekirjoittamista. Ota siis yhteyttä ennen kuin allekirjoitat. Tarkistamme sopimukset riskien ja vaaranpaikkojen varalta ja teemme perustellut muutosehdotukset. 

Esimerkkejä yleisistä sopimuksista, joita laadimme tai tarkastamme (SUOMI/ENGLANTI).

 • osakassopimukset ja yhtiösopimukset
 • alihankintasopimukset
 • palvelu- ja myyntisopimukset
 • yleiset sopimusehdot (YSE), toimitusehdot, osto- ja myyntiehdot
 • salassapitosopimukset (NDA)
 • kauppaedustajasopimukset
 • leasing- ja osamaksusopimukset
 • osakkeiden ja liiketoimintojen kauppakirjat
 • kiinteistöjen kauppakirjat
 • tarjoukset ja tarjouspohjat
 • avustaminen sopimusneuvotteluissa
 • reklamaatioiden laadinta ja reklamaatioihin vastaaminen

LIIKESOPIMUS PALVELU

Valitse ajankohtainen asiakirja verkkokaupasta ja ota yhteyttä. Tehdään uusi tai päivitetään vanhaa.

Sopimusvelvoitteet eivät useinkaan johdu yksin sopimusasiakirjasta, vaan merkitystä voi olla mm. sopimusosapuolten tosiasiallisella toiminnalla, sähköpostiviesteillä, tarjouksilla, neuvotteluaineistolla ja muulla sopimusaineistolla. Sopimuspäällikkö koulutuksella varmuutta omaan osaamiseen sopimusasioissa.

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä