fbpx

6/2021

Miten välttää riidat
sopimuskumppanin kanssa?

 

Peruslähtökohta on se, että asioista sovitaan etukäteen laatimalla osakassopimus. Osakassopimus on osakkeenomistajien keskinäinen sopimus, jossa sovitaan siitä, miten yhteistä yritystä johdetaan ja miten eri tilanteissa toimitaan. Osakassopimuksen sisällön tulisi olla aina yksilöllinen, kahta samanlaista yritystä kun ei ole. Toinen tärkeä asiakirja on yhtiöjärjestys. 

Suomen Lakiekonomit Oy Sopimusapu

Osakassopimus on osakkeenomistajien keskinäinen sopimus, jossa sovitaan siitä, miten yhteistä yritystä johdetaan ja miten eri tilanteissa toimitaan.

Osakassopimus kannattaa laatia ennen kuin yhteistä yritystä perustetaan. Tällöin vältetään tilanne, että osakassopimusta laadittaessa huomataan, että asioista ei päästäkään yhteisymmärrykseen ja firma on jo olemassa. Pahimmillaan toiminta on alkanut ja yhtiöön on jo sijoitettu rahaa. Toisinaan on käynyt niin, että yhteiseen yhtiöön on ostettu liiketoiminta isolla rahalla ja lopulta osakkaat ovatkin huomanneet ajattelevansa yrittämisestä täysin eri tavalla. Lopputuloksena on ollut lihava riita ja laiha rahapussi.

Osakassopimuksessa kannattaa sopia niistä asioista mitä kulloisessakin tilanteessa on olennaista. Mikäli osakkaiden työpanos on keskeinen asia yhtiön menestyksessä, tulee siitä ja sen tekemisestä sopia. Tosinaan kaikki osakkaat eivät työskentele yhtiössä, tällöin tulee sopia ns. pääomasijoittajana toimivien osakkaiden sijoituksiin liittyvistä seikoista sekä heidän roolistaan yhtiön päätöksenteossa.

Osakassopimuksessa on hyvä sopia myös monista itse liiketoimintaan suoraan liittymättömistä seikoista. Usein osakassopimuksessa sovitaan ainakin osakkeiden luovutuksiin liittyvistä rajoituksista, osakkeiden lunastustilanteista, rahoituksesta, sopimussakosta, kilpailukiellosta ja salassapidosta sekä voitonjaosta.

Kokemukseni mukaan kuitenkin kaikkein keskeisin asia on, että osakassopimus laaditaan ennen kuin laajoja sitoumuksia on tehty.

Alussa kaikki on aina hyvin, mutta erityisesti taloudellisen tilanteen heikentyessä tai tilanteessa, jossa ajatukset yhtiölle annetusta työpanoksesta eivät enää ole samanlaisia, syntyy riitoja varsin helposti. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä