fbpx

8/2021

YT-lain uudistus

YT-lainsäädäntöä ollaan muuttamassa vuoden 2022 alusta. Uusi YT-laki ei välttämättä kuitenkaan tuo isoja muutoksia yhteistoimintaan. Lain uudistuksessa on painotettu jatkuvaa vuoropuhelua ja sen tavoitteena on löytää yhteisymmärryksessä työpaikalla paras tapa käsitellä laissa tarkoitettuja asiakokonaisuuksia. 

Työnantajalle ja henkilöstölle annetaan lain uudistuksessa paljon vapautta päättää vuoropuhelun toteutuksesta.

 Jos haluat kuulla aiheesta syvemmin, tule mukaan matalankynnyksen työoikeuskoulutukseemme.

Juha Tuominen kouluttaa sopimusasioissa

Edelleen uudessa YT-laissa muutosneuvotteluissa työnantajalla saa ja pitää olla suunnitelma ennen neuvotteluiden aloittamista. Uudistetussa YT-laissa painotetaan vahvempaa vuorovaikutusta muutosneuvotteluissa, korostetaan suunnitelmallisuutta, osaamista ja riittävän ajan varaamista lain mukaisten menettelyjen toteuttamisessa. Perusta edellä mainittuun toimintatapaan luodaan hyvällä, toimivalla ja säännönmukaisella vuoropuhelulla, jossa sekä työnantajan että henkilöstön edustajilla on selkeä ymmärrys työpaikan jatkuvan vuoropuhelun raameista ja rakenteista. Erityisesti henkilöstön vähentämisneuvotteluissa säilyy kuitenkin edelleen vahva muodollinen vire, jonka vuoksi riskienhallinta tulee myös jatkossa vaatimaan vankkaa ammattitaitoa ja osaamista.

YT-lakiin suunnitellut muutokset kootusti

Pääsääntöisesti YT-menettely säilyy ennallaan. Laissa on menettelyn säännökset, jonka mukaan tietyissä tilanteissa työnantaja ja henkilöstö käyvät keskenään vuoropuhelua. Päätösten tekeminen ja vastuu päätöksistä on yhä työnantajalla. Jos kaipaatte varmuutta olemassa oleviin työsopimuksiin, voimme käydä läpi mm. lainvaatimat asiat. Työsopimusten sisällön läpikäynti on hyvää, ennaltaehkäisevää riskienhallintaa.

Uudistettu YT-laki jakautuu kolmeen osaan, muutosneuvotteluihin, jatkuvaan vuoropuheluun ja hallintoedustukseen. Uudistetun lain sisällöllisesti suurin muutos koskee jatkuvaa vuoropuhelua. Laissa pyritään rakentamaan vuoropuhelusta vakiintunutta toimitapaa, joka takaa työntekijöille ja työnantajalle säännönmukaisen ajatustenvaihdon foorumin kulloinkin ajankohtaisista asioista yrityksessä. Hallintoedustuksessa kyse on keskeisesti siitä, että hallintoedustuslain säännökset siirretään osaksi yhteistoimintalakia.

sopimuskoulutus

Uudessa YT-laissa nykyisen YT-lain 6 luku, jossa käsitellään muutostilanteissa työnjohtovallan piiriin kuuluvat muutokset ja nykyisen YT-lain 8 luku – työvoiman vähentämistä koskevat neuvottelut, siirretään saman luvun alle.

Myös uudessa YT-laissa rankimmat seuraamusuhkat ja tiukimmat muotovaatimukset koskevat työvoiman vähentämistä. Uudistuksessa haetaan tilanteisiin lisää vuorovaikutusta, mutta tämä tapahtuu osin muodon kustannuksella. Tästä johtuen erityisesti työvoiman vähentämistilanteissa myös uuden YT-lain piirissä korostuvat suunnitelmallisuus, osaaminen ja riittävän ajan varaaminen lain mukaisten menettelyjen toteuttamisessa.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että muutosesitykset ovat vielä menossa  eduskunnan käsittelyyn ja esityksiin voi vielä tulla muutoksia.

Liity uutiskirjelistallemme. Tiedotamme siellä miten muutosesitys etenee.
Teemme koulutusten lisäksi henkilöstöhallinnon konsultaatiota, jos kaipaatte apua esimerkiksi työsuhdeasioissa tai työsopimusten kanssa.

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

 

Erikoisjuristi, työoikeus
Marja Rinne

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä