fbpx

Omistusoikeuden siirtyminen

Ostajan maksukyvyttömyys ja konkurssi on yksi isoimmista sopimusriskeistä. 

Lähtökohtaisesti omistusoikeuden katsotaan irtaimen kaupassa siirtyneen ostajalle tavaran luovutushetkellä, elleivät osapuolet ole sopineet toisin. Omistusoikeus on voinut siis siirtyä jo ennen kuin laskua on maksettu. Tästä syystä sovittaessa kaupasta on hyvä sopia myös omistusoikeuden siirtymisestä. Tällaisen omistuksenpidätysehdon tarkoitus on sopia siitä, että tavaran omistusoikeus ei siirry ostajalle ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, vaikka tavara olisikin jo siirtynyt ostajan hallintaan.

Konkurssilain mukaan, jos omistuksenpidätysehdosta on sovittu sen jälkeen, kun omaisuuden hallinta on luovutussopimuksen perusteella siirtynyt ostajalle, ehto on konkurssipesää kohtaan tehoton. 
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Omistuksenpidätysehdosta on oltava maininta tarjouksessa, jos kauppa tehdään tarjous- vastaus menettelyn kautta tai kauppakirjassa, jos sellainen laaditaan. Omistuksenpidätysehto vasta laskulla voi olla auttamattomasti myöhässä. Konkurssilain mukaan, jos omistuksenpidätysehdosta on sovittu sen jälkeen, kun omaisuuden hallinta on luovutussopimuksen perusteella siirtynyt ostajalle, ehto on konkurssipesää kohtaan tehoton. 

Ensin pitää siis sopia omistuksenpidätysehdosta ja vasta sen jälkeen luovuttaa tavara ostajan hallintaan.

AJANKOHTAISET BLOGI ARTIKKELIT SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI

Omistuksenpidätysehto

Siltikään aina ei voi olla varma oikeudestaan luovutettuun tavaraan asiakkaan maksukyvyttömyys- ja konkurssitilanteessa. Konkurssilain mukaan, jos velallisella on omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdosta huolimatta oikeus luovuttaa omaisuus edelleen, liittää se muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin, omistuksenpidätysehto on niin ikään konkurssipesää kohtaan tehoton.

Jos tavara luovutetaan konkurssipesän hallintaan vasta sen jälkeen, kun ostajan omaisuus on luovutettu konkurssiin, myyjä saa vaatia, että tavara luovutetaan takaisin. Konkurssipesän ei tarvitse luovuttaa tavaraa takaisin, jos se maksaa sen heti tai asettaa vakuuden maksun suorittamisesta.

Sopimuskumppanin maksukyvyttömyys ja konkurssi on siis yksi isoimmista sopimussuhteisiin liittyvistä riskeistä. Sopimuskumppanien valinnassa kannattaakin olla tarkkana ja merkittävimpien sopimuskumppanien taloudellista tilaa kannattaakin seurata ja reagoida ongelmiin hyvissä ajoin. Sellaista sopimusehtoa kun ei valitettavasti ole, joka 100%:sesti turvaisi saatavat asiakkaan konkurssissa.

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä