fbpx

2/2023

Facebook
Twitter
LinkedIn

Mitä eroa on omistusoikeudella, immateriaalioikeudella ja tekijänoikeudella?

Koulutuksissa tulee esille hyviä kysymyksiä. Edellisessä sopimuskoulutuksessa kysyttiin mitä eroa on omistusoikeudella, immateriaalioikeudella ja tekijänoikeudella.

Kaikki kyseiset oikeudet ovat merkityksellisiä yritystoiminnassa, sillä kaikilla niillä on taloudellista arvoa. Omistusoikeus on laajemmin ajateltuna markkinatalousyhteiskunnan keskeinen peruspilari, johon perustuu mm. yksityisomaisuuden suoja.

sopimuskoulutus

Omistusoikeuden haltija saa määrätä omistamastaan esineestä tai oikeudesta omistajan tavoin. Hän voi päättää sen hyödyntämisestä, sen luovuttamisesta ja omaa oikeuden siitä saatavaan tuottoon. 

Omistusoikeus

Omistusoikeus voi kohdistua aineellisiin asioihin, kuten esim. kiinteistöihin, arvopapereihin ja irtaimiin esineisiin tai aineettomiin oikeuksiin, kuten tekijänoikeuteen ja patenttiin. Omistusoikeuden haltija saa määrätä omistamastaan esineestä tai oikeudesta omistajan tavoin. Hän voi päättää sen hyödyntämisestä, sen luovuttamisesta ja omaa oikeuden siitä saatavaan tuottoon. Hän voi myös vuokrata sen edelleen tai muuten luovuttaa oikeuden hyödyntää omistamaansa esinettä tai oikeutta, ilman että omistusoikeus siirtyy. Omistusoikeudesta voidaan luopua vastiketta vastaan esim. kaupalla, mutta myös ilman vastiketta esim. lahjana tai perintönä. Vastikkeellinen omistusoikeuden siirtäminen tapahtuu solmimalla sopimus, jota kutsutaan kauppakirjaksi. Asiasta säädetään myös lainsäädännöllä. Esim. kauppalaissa annetaan säädökset irtaimen esineen kaupasta ja maakaaressa kiinteistökaupasta.

AJANKOHTAISET BLOGI ARTIKKELIT SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI

Immateriaalioikeus

Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet ovat asioita, joihin liittyy omistusoikeus ja niiden käytöstä ja luovutuksesta voidaan myös sopia sopimuksin. Immateriaalioikeuksia ovat mm. tekijänoikeus, mallioikeus, tavaramerkki, patentti ja hyödyllisyysmalli. Immateriaalioikeuksien avulla voit suojata omaa yritystoimintaasi ja rajoittaa kilpailijoiden toimintaa. Esim. patentilla voit suojata keksintöä ja tavaramerkillä tuotteeseen tai palveluun liitettyä sanaa, merkkiä tai kuviota (esim.logo).

lakiekonomitkouluttaa

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus on yksi immateriaalioikeuden muoto. Henkilöllä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeussuojaa saavat mm. valokuvat, tietokoneohjelmat, kirjalliset aineistot sekä graafinen ja visuaalinen suunnittelu. Tekijänoikeus suojaa siis luovaa työtä. Tekijänoikeuden omistaja on oikeutettu teoksesta saatavaan tuottoon ja eivätkä muut saa hyödyntää taloudellisesti tekijänoikeuden alaista teosta.

Osa immateriaalioikeuksista on siis sellaisia, joihin liittyvä yksinoikeus pitää erikseen rekisteröidä (esim. patentti) ja osa taas syntyy automaattisesti (esim. tekijänoikeus). Työnantajan onkin hyvä sopia työsopimuksella tai muulla erillisellä sopimuksella työntekijöidensä kanssa mm. työsuhdekeksinnöistä ja tekijänoikeuksista, joita syntyy tehtäessä työsopimuksen alaista työtä.

Omistusoikeus voi siis kohdistua niin aineelliseen kuin aineettomaan omaisuuteen. Tekijänoikeus on yksi immateriaalioikeuden muoto. Immateriaalioikeudet ovat aineettomien oikeuksien joukko, joita voidaan omistaa, hyödyntää ja myydä.

Muista siis..

Huomioida sopimuksissa omistusoikeus, immateriaalioikeus sekä tekijänoikeus. Lisää omaa osaamistasi ja varmuutta sopimusten laatimiseen. Käy nappaamassa viisi vinkkiä, mitä sopimuksessa ainakin kannattaa huomioida.

 

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä