Osakeyhtiön hallituksen omavalvonta

Hallituksen jäsenen henkilökohtainen vastuu hallintaan

Päätöksiä pitää tehdä, mutta mitä jos teen virheen? Voinko joutua maksamaan korvauksia? Hallitusammattilaisten kokemusten perusteella laadittu omavalvontadokumentti auttaa hallituksen toiminnan kehittämisessä ja hallituksen jäsenen henkilökohtaisten riskien hallinnassa.

Ota yhteyttä, niin käydään konsepti läpi. 

Hallituksen omavalvontadokumentti on asiakirja, jolla hallitus dokumentoi oman huolellisen toimintansa. Osakeyhtiölain 22.luvun 1§:n mukaan johdon vastuu muodostuu kahdella tapaa.

1) Rikkomalla osakeyhtiölain huolellisuusvelvoitetta.

  • Koskee yhtiölle aiheutettuja vahinkoja.
  • Näyttötaakka rikkomukseen vetoavalla (kantaja).

2) Vahingon aiheuttaminen rikkomalla osakeyhtiölakia, muutoin kuin rikkomalla huolellisuusperiaatetta tai rikkomalla yhtiöjärjestystä, katsotaan aina tehdyksi huolimattomuudesta. Tällöin todistustaakka on käänteinen eli hallituksen tulee kyetä näyttämään toimineensa huolellisesti välttääkseen henkilökohtaisen korvausvastuunsa. Esimerkiksi hallituksen katsotaan laiminlyöneen valvontavastuunsa.

  • Lieväkin huolimattomuus voi tuoda korvausvastuun.
  • Koskee yhtiölle, osakkeenomistajalle tai kolmannelle aiheutettuja vahinkoja.

Omavalvonta kuntoon

Hallituksen omavalvontadokumentti on noin 70 kohdan arviointilomake/-ohjelma, jonka avulla hallitus arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ja dokumentoi sen helposti todennettavaksi. Hallitus siis dokumentoi huolellisen toimintansa.

Omavalvontadokumentin laadintaan voidaan sisällyttää myös koulutusta osakeyhtiön johdon vastuusta ja velvoitteista sekä päätöksenteosta osakeyhtiöstä.

KATSO VERKKOKAUPPAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä