fbpx

Hallituksen omavalvonta

Päätöksiä pitää tehdä, mutta mitä jos teen virheen? Voinko joutua maksamaan korvauksia?

Osakeyhtiön hallituksen jäsen voi olla henkilökohtaisessa vahingonkorvausvastuussa yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle taholle huolimattomuudellaan aiheuttamastaan vahingosta.
Hallituksen omavalvontadokumentti on asiakirja, jolla hallitus dokumentoi oman huolellisen toimintansa ja siten kontrolloi hallitusasemaansa liittyviä riskejä.

Omavalvontadokumentti (OVD-dokumentti) sisältää yhtiökohtaisesti noin 50-100 erilaista kohtaa, joiden pohjalta arvioidaan yhtiön toiminnan järjestämistä.

OVD-dokumentti toimii myös erinomaisena perehdytysasiakirjana uusille hallituksen jäsenille. Ensimmäisellä kerralla dokumentin laatimiseen tulee varata hieman enemmän aikaa, mutta me huolehdimme projektin etenemisestä. Tulevina vuosina kysymys on enää OVD-dokumentin päivittämisestä.

Tutustu esimerkkiotteeseen OVD- dokumentista.

Osakeyhtiön hallituksen omavalvonta

Omavalvonta kuntoon

Osana OVD- dokumenttia voidaan myös analysoida yrityksen oikeudellista ympäristöä, eli mitkä lait erityisesti tulee yrityksen toimialalla ja toimintaympäristössä ottaa huomioon. 


Omavalvontadokumentin laadintaan voidaan sisällyttää myös koulutusta osakeyhtiön johdon vastuusta ja velvoitteista sekä päätöksenteosta osakeyhtiöstä. 

OYL 22. luvun 1§:n mukaan johdon vastuu muodostuu kahdella tapaa:

RIKKOMALLA OSAKEYHTIÖLAIN HUOLELLISUUSVELVOITETTA

  • Koskee yhtiölle aiheutettuja vahinkoja.
  • Näyttötaakka rikkomukseen vetoavalla (kantaja).

VAHINGON AIHEUTTAMINEN RIKKOMALLA OSAKEYHTIÖLAKIA,

muutoin kuin rikkomalla huolellisuusperiaatetta tai rikkomalla yhtiöjärjestystä, katsotaan aina tehdyksi huolimattomuudesta. Tällöin todistustaakka on käänteinen eli hallituksen tulee kyetä näyttämään toimineensa huolellisesti välttääkseen henkilökohtaisen korvausvastuunsa. 

Esimerkiksi hallituksen katsotaan laiminlyöneen valvontavastuunsa.

  • Lieväkin huolimattomuus voi tuoda korvausvastuun.
  • Koskee yhtiölle, osakkeenomistajalle tai kolmannelle aiheutettuja vahinkoja.

Ajatus omavalvontadokumentista on syntynyt omien hallituskokemusteni kautta

ja kokemukset siitä ovat varsin hyvät.

Eikä vähiten siksi, että sen laatiminen edellyttää varsin syvää pohdintaa yrityksen toiminnasta, sen prosesseista sekä kontrolleista ja käytettävissä olevista resursseista, hallituksen näkökulmasta. Arjen kiireessä tätä ei yleensä ehditä tai osata ajatella.

Lue aiheesta lisää blogin puolella Osakeyhtiön hallituksen omavalvonta

Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet

Toimitusjohtaja ja hallitus ovat osakeyhtiölain tuntemia toimielimiä, joilla on velvollisuus toimia huolellisesti yhtiön edun mukaisesti. Asema toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä voi aiheuttaa henkilökohtaisen korvausvelvollisuuden yhtiölle aiheutuneista vahingoista.

Järjestämme neljän tunnin etäkoulutuksen Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet aiheena.

Kuka voi toimia osakeyhtiön
toimitusjohtajan esimiehenä?

Seuraa Youtube kanavaamme ja saat ajankohtaisia vinkkejä, sekä neuvoja.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä