fbpx

Omavalvonta,
hallitse osakeyhtiön hallituksen vastuuta

Päätöksiä pitää tehdä, mutta mitä jos teen virheen? 

Voinko joutua maksamaan korvauksia?

Hallitusammattilaisten kokemusten perusteella laadittu omavalvontadokumentti auttaa hallituksen toiminnan kehittämisessä ja hallituksen jäsenen henkilökohtaisten riskien hallinnassa.

Suomen Lakiekonomit, omavalvonta

Hallituksen omavalvonta

Hallituksen omavalvontadokumentti on asiakirja, jolla hallitus dokumentoi oman huolellisen toimintansa. Omavalvontadokumentti (OVD-dokumentti) auttaa muutenkin hallituksen toiminnan kehittämisessä. OVD-dokumentissa on yrityksen toimialasta ja koosta riippunen 50-100 erilaista kohtaa, joiden pohjalta arvioidaan hallituksen vastuun ja tehtävien näkökulmasta, miten asiat on yrityksessä järjestetty ja miten hallitus suorittaa valvontaa. 

OVD-dokumentti toimii myös erinomaisena perehdytysasiakirjana uusille hallituksen jäsenille. Ensimmäisellä kerralla dokumentin laatimiseen tulee varata hieman enemmän aikaa. Tulevina vuosina kysymys on enää  omavalvonnan päivittämisestä. 

OYL 22.luvun 1§:n mukaan johdon vastuu muodostuu kahdella tapaa:

RIKKOMALLA OSAKEYHTIÖLAIN HUOLELLISUUSVELVOITETTA

  • Koskee yhtiölle aiheutettuja vahinkoja.
  • Näyttötaakka rikkomukseen vetoavalla (kantaja).

VAHINGON AIHEUTTAMINEN RIKKOMALLA OSAKEYHTIÖLAKIA,

muutoin kuin rikkomalla huolellisuusperiaatetta tai rikkomalla yhtiöjärjestystä, katsotaan aina tehdyksi huolimattomuudesta. Tällöin todistustaakka on käänteinen eli hallituksen tulee kyetä näyttämään toimineensa huolellisesti välttääkseen henkilökohtaisen korvausvastuunsa. 

Esimerkiksi hallituksen katsotaan laiminlyöneen valvontavastuunsa.

  • Lieväkin huolimattomuus voi tuoda korvausvastuun.
  • Koskee yhtiölle, osakkeenomistajalle tai kolmannelle aiheutettuja vahinkoja.

 

 

Omavalvonta kuntoon

Osana OVD- dokumenttia voidaan myös analysoida yrityksen oikeudellista ympäristöä

eli mitkä lait erityisesti tulee yrityksen toimialalla ja toimintaympäristössä ottaa huomioon. 

Omavalvontadokumentin laadintaan voidaan sisällyttää myös koulutusta osakeyhtiön johdon vastuusta ja velvoitteista sekä päätöksenteosta osakeyhtiöstä.

OSAKEYHTIÖN JOHDON VASTUUT JA VELVOITTEET KOULUTUS

Toimitusjohtaja ja hallitus ovat osakeyhtiölain tuntemia toimielimiä, joilla on velvollisuus toimia huolellisesti yhtiön edun mukaisesti. Asema toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä voi aiheuttaa henkilökohtaisen korvausvelvollisuuden yhtiölle aiheutuneista vahingoista.

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä