Osakeyhtiön hallituksen omavalvonta

Hallitse osakeyhtiön hallituksen vastuuta

Päätöksiä pitää tehdä, mutta mitä jos teen virheen? Voinko joutua maksamaan korvauksia? Hallitusammattilaisten kokemusten perusteella laadittu omavalvontadokumentti auttaa hallituksen toiminnan kehittämisessä ja hallituksen jäsenen henkilökohtaisten riskien hallinnassa.

Ota yhteyttä, niin käydään konsepti läpi. 

Hallituksen omavalvontadokumentti on asiakirja, jolla hallitus dokumentoi oman huolellisen toimintansa. Omavalvontadokumentti (OVD-dokumentti) auttaa muutenkin hallituksen toiminnan kehittämisessä. OVD-dokumentissa on yrityksen toimialasta ja koosta riippunen 50-100 erilaista kohtaa, joiden pohjalta arvioidaan hallituksen vastuun ja tehtävien näkökulmasta miten asiat on yrityksessä järjestetty ja miten hallitus suorittaa valvontaa. OVD-dokumentti toimii myös erinomaisena perehdytysasiakirjana uusille hallituksen jäsenille. Ensimmäisellä kerralla dokumentin laatimiseen tulee varata hieman enemmän aikaa. Tulevina vuosina kysymys on enää päivittämisestä. 

OYL 22.luvun 1§:n mukaan johdon vastuu muodostuu kahdella tapaa.

1) Rikkomalla osakeyhtiölain huolellisuusvelvoitetta.

  • Koskee yhtiölle aiheutettuja vahinkoja.
  • Näyttötaakka rikkomukseen vetoavalla (kantaja).

2) Vahingon aiheuttaminen rikkomalla osakeyhtiölakia, muutoin kuin rikkomalla huolellisuusperiaatetta tai rikkomalla yhtiöjärjestystä, katsotaan aina tehdyksi huolimattomuudesta. Tällöin todistustaakka on käänteinen eli hallituksen tulee kyetä näyttämään toimineensa huolellisesti välttääkseen henkilökohtaisen korvausvastuunsa. Esimerkiksi hallituksen katsotaan laiminlyöneen valvontavastuunsa.

  • Lieväkin huolimattomuus voi tuoda korvausvastuun.
  • Koskee yhtiölle, osakkeenomistajalle tai kolmannelle aiheutettuja vahinkoja.

Omavalvonta kuntoon

Osana OVD- dokumenttia voidaan myös analysoida yrityksen oikeudellista ympäristöä eli mitkä lait erityisesti tulee yrityksen toimialalla ja toimintaympäristössä ottaa huomioon. 

Omavalvontadokumentin laadintaan voidaan sisällyttää myös koulutusta osakeyhtiön johdon vastuusta ja velvoitteista sekä päätöksenteosta osakeyhtiöstä.

KATSO VERKKOKAUPPAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä