fbpx

Osakeyhtiöllä on aina oltava hallitus

osakeyhtiön hallitus

Usein hallitus koostuu vain yrittäjästä tai yrittäjistä itsestään, toki hallitukseen voi kuulua myös ns. ulkopuolisia jäseniä. Hallituksen kokoonpanosta päätetään yhtiökokouksessa. Mikäli hallitukseen kuuluu alle kolme varsinaista jäsentä, on hallituksessa oltava vähintään myös yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten määrästä voidaan määrätä myös yhtiöjärjestyksessä.

Vastuu osakeyhtiössä kulminoituu siis henkilön rooliin yhtiön johdossa, ei osakkeiden omistamiseen. Osakeyhtiölain (2006/624) 22. luvun 1§:n mukaan hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on aiheuttanut yhtiölle toimiessaan huolellisuusvelvoitteen vastaisesti (OYL 1.luku 8§). Mikäli hän aiheuttaa vahinkoa rikkoessaan muuten osakeyhtiölakia (muuten kuin huolellisuusvelvoitetta tai muita OYL 1. luvun periaatteita) tai yhtiöjärjestystä on hän korvausvelvollinen yhtiön lisäksi myös osakkeenomistajalle sekä muulle vahinkoa kärsineelle taholle.

Osakeyhtiölain 1.luvun 8§ mukaan hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Tämä velvollisuus koskee jokaista hallituksen jäsentä, oli hän osakkeenomistaja tai ei.

Vastuu ei siis muodostu sen perusteella omistaako henkilö osakeyhtiön osakkeita ja kuinka paljon.

Vastuu muodostuu kuulumisesta osakeyhtiön hallitukseen, riippumatta osakeomistuksista.

Räätälöity koulutus yritykselle

Koulutuksessa saat vastaukset siihen, miten ja koska yhtiön johdon vahingonkorvausvastuu tai rikosvastuu voi realisoitua. Koulutuksessa tarkastellaan myös sitä, miten tätä riskiä voi hallita. Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää neuvoja ja esimerkkejä, miten hallitus järjestää yhtiön toiminnan asianmukaisesti ja mitkä ovat ns. vaaranmerkit yhtiön toiminnassa. 

Koulutuksessa tarkastellaan myös hallituksen päätöksentekoa sekä hallituksen ja toimitusjohtajan vastuualueita ja työnjakoa. 

Osakeyhtiön johto ei ole vahingonkorvausautomaatti, mutta kuitenkin velvollinen toimimaan huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti.  Osakeyhtiölain tunteminen on osa hyvää ja huolellista hallituksen toimintaa.

Keskeinen sisältö:

 • Osakeyhtiö yleisesti ja sen erityispiirteet
 • Huolellisuusvelvoite sekä muut osakeyhtiölain keskeiset periaatteet
 • Yhtiön toiminnan tarkoituksen ja toimialan merkitys
 • Yhtiöjärjestys ja sen merkitys
 • Hallituksen tehtävät
 • Toimitusjohtajan tehtävät
 • Hallituksen vastuun muodostuminen ja hallint
 • Toimitusjohtajan vastuun muodostuminen ja hallinta
 • Hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuu
 • Vahingonkorvausvastuu
 • Rikosvastuu
 • Toimivallan siirto
 • Päätöksenteko osakeyhtiössä
 • Vastuuvapauden myöntäminen
 • Hallituksen varajäsenen vastuu jne.

Kysy tarjous Osakeyhtiön johdon vastuut ja velvoitteet koulutuksesta

Vahingonkorvausvastuun syntyminen ei edellytä tahallisuutta, huolimattomuus riittää

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön johtoon kuuluvat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet, vahingon tulee olla aiheutettu näissä tehtävissä. Yhtiön johtoon kuuluvan henkilön on siis syytä kyetä näyttämään toteen huolellinen ja yhtiön edun mukainen päätöksenteko ja toiminta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö virheitä voisi tehdä. Edellytys on pyrkiä vilpittömästi yhtiön edun mukaiseen päätöksentekoon. 

lakiekonomit kouluttaa

Kouluttajana toimii

Juha Tuominen, lakiekonomi, KTM

Juha on toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Juha on kauppatieteen maisteri, pääaineenaan yritysjuridiikka.
Päätoimisesti Juha on tehnyt töitä erilaisiin sopimuksiin ja yritysten välisiin transaktioihin liittyen n. 10 vuotta. 

Lakikoulutuksia hän on pitänyt säännöllisesti vuodesta 2015 alkaen.

”Olen pitänyt lukuisia koulutuksia osakeyhtiön hallituksen jäsenten vastuista ja velvoitteista.

Käytännössä aina herää kysymys:

-Uskaltaako osakeyhtiön hallituksessa sitten olla?

Kyllä uskaltaa!

Hallituksella ei ole oikeassa olemispakkoa. Väärät, mutta huolellisesti tehdyt päätökset eivät yleensä johda johdon henkilökohtaiseen vastuuseen.”

– pääkouluttaja Juha

Yrittäjän ei tarvi olla juristi

Tuntuuko siltä, että liian monet lait ja kaiken maailman säädökset ja sopimukset määräävät mitä yrittäjän pitäisi tehdä ja miten toimia? Yrittäjäksi ryhtyminen voi tuntua hankalalta sääntösuomessa, kun Arkadianmäeltä tuupataan uutta pykälää urakkapalkalla.

Näinhän se on, mitäpä sitä kieltämään. Suomi elää metsästä nimeltä pykäläviidakko, jos nyt vähän kärjistää. Tarvitseeko yrittäjän sitten olla juristi?

No ei tarvitse! Tiettyihin perusasioihin on hyvä perehtyä ja tietää mistä pyytää apua, kun sitä tarvitsee… lue lisää

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä