fbpx

2/2023

Osakeyhtiön oma pääoma

Oma pääoma on yhtiön vakavaraisuuden mittari. Mitä enemmän yhtiöllä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yhtiö on. Mitä vakavaraisempi yhtiö on, sitä paremmin yritys kestää toiminnan kannattavuuden heilahteluja ja sitä paremmilla ehdoilla yritys saa myös vierasta pääomaa. Omaan pääomaan ei kohdistu takaisinmaksuvelvoitetta. Oma pääoma on siten ns. kärsivällistä pääomaa, eikä sille tarvitse maksaa myöskään korkoa. Toki siihen kohdistuu tuotto-odotuksia esim. osakkeen arvonnousun myötä.

Mistä oma pääoma osakeyhtiössä muodostuu?

Oma pääoma osakeyhtiössä muodostuu seuraavasti eristä:

 • Osakepääomasta (nykyään ei ole pakko olla)
 • Voittovaroista

-Toiminnalla ansaittua tulosta

-Hallussapitovoittoja (arvonkorotuksia tai käyvän arvon kirjauksia)

 • Yhtiöön sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta
Mistä oma pääoma osakeyhtiössä muodostuu?

Pääomalaina omaan pääomaan tietyin ehdoin

Tietyin ehdoin myös pääomalaina voidaan lukea omaan pääoman.

Erityinen edellytys on, että pääomalainalla ei ole eräpäivää. Oma pääoma vähenee, kun yhtiö tekee tappiota tai kun yhtiöstä nostetaan varoja (esim. osinkoa). Tappiota voi syntyä tappiollisen liiketoiminnan lisäksi mm. arvonalennuksista.

Oma pääoma jaetaan sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan. Vapaata omaa pääomaa voidaan käyttää varojen jakoon. Sidottua omaa pääomaa ei voi käyttää varojen jakoon esim. osingonmaksuun. Osakepääoma on sidottua omaa pääomaa. Laissa vaadittavan osakepääoman määrä on vaihdellut ajoittain. Nykyään osakeyhtiö voidaan perustaa kokonaan ilman osakepääomaa.

Osakepääoman keskeinen merkitys on parantaa velkojien suojaa, koska osakepääomaa ei saa jakaa omistajille. Edellä mainitusta syystä osakepääomalla saattaa olla nykyäänkin merkitystä mm. erilaisissa rahoitusjärjestelyissä.

Oma pääoma esitetään taseen vastattavaa puolella ja siihen voi kuulua seuraavia eriä.

Sidottu oma pääoma

 • Osakepääoma
 • Osakepääoman korotus
 • Uudelleenarvostusrahasto (IFRS-tilinpäätöksissä)
 • Arvonkorotusrahasto
 • Käyvän arvon rahasto
 • Vararahasto (vanha OYL)
 • Ylikurssirahasto (vanha OYL)

Vapaa oma pääoma

 • Muut rahastot
   • Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
   • Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot
   • Muut rahastot
 • Edellisten tilikausien voitto (tappio)
 • Tilikauden voitto (tappio)

Osakeyhtiö ja rahastot

Ylikurssirahasto

Ei sisälly nykyiseen osakeyhtiölakiin (2006/624), mutta on nykyisenkin OYL mukaan sidottua omaa pääomaa ja löytyy vanhoista osakeyhtiöistä. Ylikurssirahastoon on kirjattu mm. osakkeiden uusmerkinnässä saatu nimellisarvon ylittävä osa sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myynnistä saatu voitto.

Vararahasto

Vararahasto on myös vanhan osakeyhtiölain mukainen rahasto. Vararahastoon on voitu tehdä siirtoja vapaasta omasta pääomasta yhtiöjärjestyksen määräyksen tai yhtiökokouksen päätöksen perusteella. Varoja on siis siirretty vapaasta opo:sta sidottuun opo:on. Käytetty esim. tappioiden kattamiseen.

Mikä on osakeyhtiö? Yritysmuotona Osakeyhtiö
Arvonkorotusrahasto

Merkitään pysyvien vastaavien arvonkorotuksen vastaerä. Parantaa yrityksen varallisuusasemaa mutta on voitonjakokelvoton erä. Arvonkorotus tehdään korottamaan pysyviin vastaaviin kirjatun maa-alueen tai arvopaperin kirjanpitoarvoa lähemmäksi sen käypää arvoa. 

Käyvän arvon rahasto 

Käyvän arvon rahasto tarkoittaa taseen erää, johon merkitään rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos. Noudatetaan IFRS- standardeja. Ei kovin usein käytössä.

Muut rahastot

Jos on päätetty tulevasta investoinnista tai muusta rahan käytöstä, voi erän siirtää muuhun rahastoon. Siirrolla ei ole vaikutusta tulokseen tai verotukseen. Tehdään lähinnä osoittamaan tulevaa rahan käyttöä ja on huomioitava mm. varojen jaossa.

Kouluttaja Juha Tuominen
Ole askeleen edellä,  hanki uusimmat vinkit suoraan sähköpostiisi!
Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisistä askelista yritysmaailmaan astuessasi.
blogi

Yritysmuodon valinta

Kun suunnittelet yrityksen perustamista, yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä päätöksistä on yritysmuodon valinta. Tämä päätös vaikuttaa monin tavoin yritystoimintaasi niin verotuksessa kuin vastuukysymyksissä aina rahoituksen hankintaan asti.

Lue lisää »
Osakeanti on prosessi, jossa yritys luo ja myy uusia osakkeita kerätäkseen lisää pääomaa.
blogi

Osakeyhtiön rahoitus

Miten osakeyhtiön rahoitus voidaan järjestää? Osakeyhtiöllä on muista yhtiömuodoista poikkeavia rahoitustapoja. Lue lisää!

Lue lisää »
Mikä on osakeyhtiö? Yritysmuotona Osakeyhtiö
blogi

Mikä on osakeyhtiö?

Mikä on osakeyhtiö? Osakeyhtiö on oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröinnillä. Oikeushenkilö tarkoittaa mm. sitä, että se on omistajistaan erillinen. Lue lisää tästä yhtiömuodosta.

Lue lisää »
Yrityskaupan rahoitus
blogi

Osakeyhtiön oma pääoma

Oma pääoma on yhtiön vakavaraisuuden mittari. Mitä enemmän yhtiöllä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yhtiö on. Mitä vakavaraisempi yhtiö on, sitä paremmin yritys kestää toiminnan kannattavuuden heilahteluja.

Lue lisää »

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä