fbpx

Ota huomioon sopimusten kanssa ainakin nämä viisi vinkkiä

sopimuspäällikkö
 1. Sopimus syntyy tarjouksen hyväksymisellä
 2. Määrittele sopimuksen osapuolet, yritykset ja luonnolliset henkilöt
 3. Sopimukset voivat muuttua hiljaisesti
 4. Varmista sopimuksen toisen osapuolen edustajan allekirjoitusoikeus
 5. Rajaa sopimusriskejä, ota selvää mitkä ovat mahdolliset riskit

Sopimukset ovat tärkeä tekijä liikeriskien hallinnassa. Liikeriskit eivät ole yksinomaan vältettävissä sopimusasiakirjoihin panostamalla, vaan laadukas liikeriskien hallinta edellyttää myös sitä, että sopimuksia käyttävät henkilöt tiedostavat miten sopimusvelvoitteet muuttuvat ja miten sopimusriskit syntyvät.

lakiekonomit kouluttaa

Itse olen toiminut yrittäjänä yli 20 vuotta. Toimin 2000 –luvun alkupuolella palvelualalla ja kohtasin parikin hankalaa sopimusongelmaa. Lähes aina sain asioiden kanssa ammattitaitoista apua, mutta kukaan ei koskaan yrittänytkään kertoa, miten asiat olisi voinut tehdä toisin. Tästä syystä lähdin aikoinaan lukemaan yritysjuridiikkaa ja sen pohjalta haluan auttaa muitakin sopimusten kanssa.

Tämä kurssi sopii sinulle, jos työtehtäviisi kuuluu tarjouksia, tarjouspyyntöjä, sopimuksia ja osallistut sopimusneuvotteluihin

Eli sinun täytyy ymmärtää hyvissä ajoin sopimusten tausta ja tarkoitus. Yrityksen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että riskejä otetaan hallitusti ja niiden seuraukset tunnistetaan.  Riskin toteutuessa se miten riskeihin on varauduttu vaikuttaa riskistä aiheutuvan seurauksen suuruuteen ja siihen, miten yritys riskistä selviää. 

Pahimmillaan riskin toteutuminen voi johtaa jopa konkurssiin.

Liikeriskien syntymisessä yrityksen johdon ja henkilöstön riskitietoisuus on keskeisessä asemassa. Usein riski olisi ollut vältettävissä, jos olisi osattu toimia jo ennakolta oikein. Sopimuskoulutuksen tarkoitus on nostaa sinun osaamistasi niissä tilanteissa, joissa riski liittyy regulaatioon tai sopimuksiin. Mitä vahvempi on perusosaaminen, sitä vähemmän tehdään virheitä ja sitä vähemmän jää arjessa riskitekijöitä huomaamatta.

Sopimuswebinaari 16.8.2023

Lähde mukaan!

Tiivis neljä tuntia kestävä koulutus teamsin välityksellä.  Koulutuksen jälkeen tiedät, mitkä ovat sopimusten pääasialliset tehtävät. Tämän päivän jälkeen sopimuspainit ja päänsäryt vähenevät huimasti, kun tiedät mitä olet tekemässä. Tulkitset sopimuksia varmoin ottein ja tiedät mitä huomioit heti ensimetreillä sopimuksien kanssa.

Kenen kanssa sopimus tehdään?
Tiedäthän että sopimuksen toisella osapuolella täytyy olla yrityksen edustamisoikeus allekirjoittaessaan sopimusta? Tämä kannattaa muistaa sopimuksia allekirjoittaessa.
Mitä sinä teet, kun tarjouksessa on virhe? Vinkki: Otat haltuun tarjous asian nyt, etkä vasta kun tarjouksessa syntyy virhe.
Pientenkin asioiden huomioimatta jättäminen, voi olla aika suuriakin jälkipeleissä. 
koulutus
Koulutuksessa käydään läpi:
 • Sopimuksen tausta ja tarkoitus
 • Sopimuskohde
 • Sopimuksen tulkinta
 • Sopimusten muutoshallinta
 • Sopimusten käyttäminen
 • Sopimusaineisto
 • Lainsäädäntö
 • Sopimusoikeudelliset periaatteet, kohtuusperiaate, lojaliteettiperiaate
 • Epäselvyysehto
 • Sopimuksen syntyminen
 • Yleiset sopimusehdot
 • Tarjoussidonnaisuus
 • Tarjous
 • Virhe tarjouksessa
 • Tarjouspyyntö
 • Tilausvahvistus
 • Sopimusneuvottelut
 • Sopimuksentekorikkomus
 • Oikeus edustaa yritystä
 • Asemavaltuutus

Sopimuskoulutus on antanut jo yli 2500 koulutuksen käyneelle varmuutta ja tukea sopimusasioiden kanssa työskentelyssä.

Opi verkossa sopimusasiat kuntoon

Oletko miettinyt sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, miten se sopimus puretaan? Tai mitä sopimuksen päättymisen jälkeen pitää huomioida? 

Toisinaan on hyvä pysähtyä miettimään ennen kuin sopimuksen allekirjoittaa. Tällaisia tilanteita on ainakin, jos toisella osapuolella on selittämätön kiire tehdä sopimus. Miksi sillä on kiire? Miksi sinä et saa riittävästi aikaa perehtyä sopimukseen?  Kaikissa tapauksissa on tärkeää varmistua siitä, että ymmärtää mitä sopimustekstillä tarkoitetaan. Kiinnitä huomiota myös siihen, että voitko irtisanoa sopimuksen helposti, jos se osoittautuu huonoksi. 

Sopimus allekirjoitettu, muistithan huomioida reklamaation? Vielä vinkkinä:  Sopimukseen kannattaa ottaa muotomääräys, jonka mukaan reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti. Tällöin reklamaation sisältö, vaatimukset ja ajankohta voidaan todentaa. 
Opi verkossa sopimusasiat!
lakiekonomitkouluttaa
Koulutuksessa käymme läpi myös:
 • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
 • Toistaiseksi voimassaoleva sopimus
 • Määräaikainen sopimus
 • Sopimuksen purkaminen
 • Sopimuksen päättymisen jälkeen
 • Myyjän vastuu kauppasopimuksissa
 • Velvollisuudet
 • Vahingonkorvausvastuu
 • Sopimusvastuu
 • Vastuu alaisen aiheuttamista vahingoista
 • Välittömät ja välilliset vahingot
 • Vahingonkorvausvastuu
 • Vahingonkorvaus ja CISG
 • Sopimussakko
 • Korvausvastuun rajaaminen
 • Vastuiden rajoittaminen
 • Viivästys
 • Ostajan vastuut
 • Ylivoimainen este
 • Liikavaikeus (Hardship)
 • Vaaranvastuu
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Konkurssi ja sopimukset

Sopimuskoulutus on laadittu kokemuksen esimerkein, ilman vaikeaselkoisia termejä

OSALLISTUJIEN FIILIKSET SOPIMUSPÄÄLLIKKÖKOULUTUKSEN PÄÄTTEEKSI:

Webinaari tai verkkokoulutus, saat käyttöösi laajan sopimusohje oppaan

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo's privacy policy.
Learn more

Load video

Hyvät sopimukset turvaavat liiketoimintasi ja ovat ensisijaista riskienhallintaa

lakiekonomit liikeriskien hallinta
blogi

Yrittäjän ei tarvi olla juristi

Tuntuuko siltä, että liian monet lait ja kaiken maailman säädökset ja sopimukset määräävät mitä yrittäjän pitäisi tehdä ja miten toimia? Yrittäjäksi ryhtyminen..

Lue lisää »
yrityskaupan rahoitus
blogi

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoituksessa on monta huomioitavaa seikkaa. Tärkeintä on tietysti saada rahoitus järjestymään. Melko harvoin ostaja maksaa itse koko..

Lue lisää »
esimiestehtävissä toimiville
blogi

Työsuhteen keskeiset ehdot

Työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä työsopimuksella. Työsopimuslain mukaan työsopimus voi syntyä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti…

Lue lisää »

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä