fbpx

Sopimuspäällikkö workshop

Yritykselle räätälöity

Sopimuspäällikkö- workshopin tarkoitus on asiakasyrityksen tarpeista käsin kouluttaa yrityksen sopimuksia käyttävä henkilöstö tunnistamaan keskeiset riskit oman yrityksen sopimuksissa ja sopimusprosesseissa sekä ehkäisemään niistä aiheutuvia vahinkoja.

Workshop sisältää myös kattavan koulutuksen sopimusehdoista ja sopimusten käyttämisestä. Koulutuksessa painotetaan aina asiakkaan toimialan, tuotteiden/palveluiden ja sopimusympäristön tarpeita.

Workshopin kesto on yksi työpäivä (6-7tuntia).

Workshop koostuu muutamasta n. 45 min koulutustunnista ja aihekohtaisista workshop – keskusteluista ja tehtävistä.

Kouluttaja laatii asiakasyritykselle workshopin pohjalta sopimusten ja sopimuskäytäntöjen toimenpide- ja kehittämissuunnitelman.

Workshopin hyöty yrityksellenne

  • Saatte paremman kuvan sopimustenne ja sopimusprosessien kehittämiskohdista ja riskeistä.
  • Henkilöstönne saa perehdytyksen keskeisiin sopimusoikeudellisiin asioihin ja tukea sopimusten käyttämiseen.
  • Yrityksenne sopimusosaaminen paranee, joka vähentää sopimusriskejä ja siten parantaa yrityksen kykyä saavuttaa tavoitteensa.

Asiantuntija apunasi

Kouluttajana toimii KTM, lakiekonomi Juha Tuominen.

Juha on perehtynyt erityisesti sopimus- ja yhtiöoikeuteen sekä sopimusten käyttämiseen tavoitteisen saavuttamiseksi sekä sopimusriskien hallintaan.

Juha on kouluttanut Sopimuspäällikkökoulutuksessa n. 2000 henkilöä vuodesta 2015 alkaen. Sopimusten käyttämisestä Juhalla on kokemusta n. 20 vuotta.

Kysy tarjous Sopimuspäällikkökoulutuksesta

sopimuspäällikkökoulutus

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

– Ennakoi liiketoiminnan riskit

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä