fbpx

Tehokas puoli tuntia sopimusten käyttämisestä!

Sopimukset ovat tärkeä tekijä yritystoiminnan riskien hallinnassa. Riskit eivät ole yksinomaan vältettävissä sopimusasiakirjoihin panostamalla, vaan laadukas sopimusriskien hallinta edellyttää myös sitä, että sopimuksia käyttävät henkilöt tiedostavat miten sopimusvelvoitteet muuttuvat ja miten sopimusriskit syntyvät. 

Maksuttoman sopimusverkkokoulutuksen sisältö:

  • Miten teet sopimukset
  • Tarjous-vastaus
  • Sopimuskumppani
  • Sopimuksen päättäminen
  • Sopimusvalvonta
  • Sopimusriskien hallinta

Ja eikun menoksi!

 Mitä huomioida sopimuksessa?

Olet sitten yrittäjä, osto- tai myyntitehtävissä toimiva tai toimit johdon tehtävissä tai muissa tehtävissä, joissa käytät sopimuksia ja haluat edistää omaa sekä henkilökunnan osaamista, lähde mukaan Sopimuspäällikkökoulutukseen! Kaikki tekevät sopimuksia. Panosta sopimusosaamiseen vielä enemmän!

Sopimuspäällikkökoulutus on hyödyllinen kaikille, jotka tekevät tarjouksia, tarjouspyyntöjä, sopimuksia ja osallistuvat sopimusneuvotteluihin.  Muistathan, että sopimusasiat on hyvä olla hallussa laajalti koko yrityksen henkilöstöllä. Voimme siis räätälöidä yrityskohtaisen koulutuksen koko henkilöstölle.
On se sitten ostosopimus tai myyntisopimus, tee se hyvin. Jälkeenpäin ei tarvitse harmitella virheitä. 

Tällä sopimusoikeuskoulutuksella saat varmuutta yrityksesi sopimuspohjien ja sopimusmallien laatimiseen sekä käyttämiseen.

Selkeä ja tiivis sopimusoikeuden paketti

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo's privacy policy.
Learn more

Load video

Sopimuspäällikkökoulutus sisältää selkeän kolmen tunnin mittaisen Powerpoint esityksen videoituna, jossa kouluttaja käy materiaalin läpi vinkein ja esimerkein. Käytössäsi kirjallinen aineisto, sopimusohje opas ja mahdollisuus suorittaa kertaustentti. Koulutus on jaettu selkeisiin osa-alueisiin ja voit suorittaa sen haluamaasi tahtiin missä ja milloin haluat, vaikka osion kerrallaan. 

Hinta

199€

+alv. 24%

Arvonlisäverollinen hinta 246,76€

Haluat ymmärtää sopimuksia

Haluat ennakoida liiketoiminnan riskejä ja ennen kaikkea, haluat oppia käyttämään sopimuspohjia.

Sopimuspäällikkökoulutuksen sisältö:

Sopimukset, yleinen osa: Sopimus, sopimusten pääasialliset tehtävät, sopimuskohde, sopimusten muutoshallinta, sopimusten käyttäminen, sopimusten tulkinta, sopimusaineisto, lainsäädäntö, erityislait, sopimusoikeudelliset periaatteet.

Sopimuksen tekeminen ja nimenkirjoitusoikeus: Sopimuksen syntyminen, yleiset sopimusehdot, tarjous, virhe tarjouksessa, tarjouspyyntö, tilausvahvistus, sopimusneuvottelut, sopimuksentekorikkomus, asemavaltuutus.

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen: Toistaiseksi voimassaoleva sopimus, määräaikainen sopimus, sopimuksen purkaminen, sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sopimusrikkomukset ja vahingonkorvaukset: Vahingonkorvausvastuu, todistustaakka, sopimusvastuu, välittömät ja välilliset vahingot, vastuu apulaisen aiheuttamista vahingoista, vastuiden rajoittaminen, sopimussakko, viivästyssakko, ylivoimainen este.

Sopimusriskit: Sopimusriskit, omistusoikeuden siirtyminen, konkurssi ja sopimukset, vaaranvastuu, kuljetuskauppa.

Saat käyttöösi myös laajan sopimusohje oppaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää verkkokoulutukseen liittyen, ota yhteyttä info@lakiekonomit.fi 

Kun sinulla on keskeiset sopimusoikeusvinkit ja -opit kasassa, 

pystyt hyödyntämään nämä kaikkiin yrityksesi sopimuksiin ja käyttämään sopimuspohjia itse.

Tervetuloa verkkokoulutukseen!

Sopimukset yrityskohtaisesti

Koulutuksien lisäksi laadimme sopimukset myös yrityskohtaisesti.

Perehdymme aina tarpeeseen ja taustatekijöihin ennen sopimusluonnoksen laatimista. Suulliset ja kirjalliset sopimukset ovat yhtä sitovia, mutta hyvät kirjalliset sopimukset  tuovat varmuutta sopimussuhteeseen ja auttavat riskienhallinnassa ja saavuttamaan sopimukselle asetetut tavoitteet. 

Katsotaanko teidän yrityksen sopimukset ajan tasalle?

Ota yhteyttä juha.tuominen@lakiekonomit.fi

Hyvät sopimukset turvaavat liiketoimintasi ja ovat ensisijaista riskienhallintaa

lakiekonomit liikeriskien hallinta
blogi

Yrittäjän ei tarvi olla juristi

Tuntuuko siltä, että liian monet lait ja kaiken maailman säädökset ja sopimukset määräävät mitä yrittäjän pitäisi tehdä ja miten toimia? Yrittäjäksi ryhtyminen..

Lue lisää »
yrityskaupan rahoitus
blogi

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoituksessa on monta huomioitavaa seikkaa. Tärkeintä on tietysti saada rahoitus järjestymään. Melko harvoin ostaja maksaa itse koko..

Lue lisää »
esimiestehtävissä toimiville
blogi

Työsuhteen keskeiset ehdot

Työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä työsopimuksella. Työsopimuslain mukaan työsopimus voi syntyä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti…

Lue lisää »

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä