fbpx

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako -Etäkoulutus

Koulutuksen kesto: 4 h

Koulutuspaikka: Etäkoulutus, Teams

Koulutuspäivän kulku:

 • klo 9.00 aloitus
 • klo 13.00 koulutus päättyy
 • koulutuksen aikana lyhyitä taukoja.

Kouluttaja: Juha Tuominen KTM, lakiekonomi. Juha on toiminut sopimusoikeuden kouluttajana vuodesta 2015.

Koulutuksen sisältö:  Tässä koulutuksessa tarkastellaan osakeyhtiön voitonjakoa, sen eri muotoja sekä osakeyhtiön rahoitusta. Jälkimmäisessä osassa perehdytään yritysrakenteen suunnitteluun ja siinä käytettävissä oleviin keinoihin eri tavoitteiden näkökulmasta.

Osakeyhtiön rahoitus ja voitonjako

 • Osingonjako ja osinkoverotus.
 • Muut varojenjakotavat.
 • Peiteltyosingonjako.
 • Osakaslainat.
 • Osakeanti, pääomasijoitus, pääomalaina.
 • Velka, vakuudet ja takuusitoumukset.
 • Konserniavustus.

Yritysrakenteen suunnittelu

 • Konsernirakenteen hyödyt ja haitat.
 • Osakeomistusten järjestelyt holding-yhtiöön.
 • Konserniavustus.
 • Yritysjärjestelyt ja jatkuvuuden periaate.
 • Sulautuminen.
 • Jakautuminen.
 • Liiketoimintasiirto.
 • Osakevaihto.
 • Osakeyhtiön purkaminen.

 

Koulutus järjestetään

ke 5.10.2022, klo 9.00–13.00

ke 2.11.2022, klo 9.00–13.00

pe 24.2.2023, klo 9.00–13.00

to 6.4.2023, klo 9.00–13.00

to 8.6.2023, klo 9.00–13.00

Tämä koulutus on osana Lakiakatemian lakikoulutus paketteja

Tee tilaus!