fbpx

6/2021

Työnantaja – tuntuuko siltä,
että sinulla on liikaa velvoitteita?

Työlainsäädännön perustarkoitus on työntekijän suojeleminen. Työantajalle onkin asetettu varsin laaja joukko erilaisia velvollisuuksia ja velvoitteita. Velvoitteet lisääntyvät työntekijämäärän kasvaessa. Merkittäviä virstanpylväitä ovat ensimmäisen työntekijän palkkaaminen sekä työntekijämäärän ylittäessä 20 ja 30 henkilöä. Alla esimerkkejä vaadittavista suunnitelmista ja asiakirjoista. Tämän lisäksi työnantajan tulee osata toimia oikein työsuhteen ongelmatilanteissa, kuten irtisanottaessa henkilöstöä.

 • Työsopimuslomakkeet, etätyösopimus, liukuvan työajan sopimus
 • Työajantasoittumissuunnitelma
 • Työvuoroluettelo
 • Työaikakirjanpito
 • Perehdyttämissuunnitelma
 • Työsuojelun toimintaohjelma 
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Sähköpostiohjesääntö
 • Työterveyskysely
 • Vaarojen arviointi
 • Tietosuojaseloste
 • Palkkahallinnon lomakkeet 
 • Loma-anomukset
 • Varoitukset, irtisanomiset yms. 
 • Koulutussuunnitelma
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Henkilöstösuunnitelma
 • Väkivalta- ja uhkatilanneohje
 • Ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi
 • Esillä pidettävä lainsäädäntö
 • Sosiaalisen median ohje

Sääntöviidakko voi tuntua mahdottomalta tehtävältä.

Asiantuntijamme ovat tukenasi niin yksittäisten työoikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa kuin myös laajamittaisemmassa juridisesti kestävien toimintatapojen suunnittelussa. 

Tämän lisäksi autamme sinua laittamaan työsuhdeasiakirjat lain edellyttämään kuntoon. 

Suomen Lakiekonomit hallituksen
Facebook
Twitter
LinkedIn

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä