fbpx

Työoikeusneuvonta ja työsuhdeasiakirjat


Työsuhteisiin liittyvissä asioissa on hyvä olla riittävän ajoissa yhteydessä työoikeuden asiantuntijaan. Ongelmia on tehokkainta ehkäistä ennakolta. Autamme sinua toimimaan työnantajaa velvoittavien lakien ja säännösten mukaisesti.  Työoikeuden asiantuntijamme ovat käytettävissäsi matalalla kynnyksellä niin yksittäisissä ongelmatilanteissa kuin myös varmistamassa ennakolta ettei ongelmia pääse syntymään.

Työoikeuspalvelut

Tiesitkö, että työnantajalla on velvollisuus laatia ja pitää ajan tasalla lukuisia erilaisia työsuhdeasiakirjoja ja – suunnitelmia.

 Autamme niiden kuntoon saattamisessa sovitun suunnitelman mukaisesti. 

Voimme laittaa kaikki ns. kerralla kuntoon tai edetä pala kerrallaan sovitussa aikataulussa. 

Suomen Lakiekonomit työoikeuspalvelut

Työnantajalla tulee olla kunnossa mm.

Uudet YT-lain mukainen työyhteisön kehittämissuunnitelma aikaisemman henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sijasta.

Tasa-arvosuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Työsopimukset

Perehdytyssuunnitelma

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsopimuspäällikkö koulutus

Koulutus on perusteellinen työkalupakki keskeisistä työoikeuden asioista, joita tarvitaan esimiestyössä ja työnantajana toimittaessa.

 

 

Työoikeusneuvonta

On tärkeää varmistua työlainsäädännön noudattamisesta. Esimerkiksi uusi yhteistoimintalaki sisältää velvoitteen säännönmukaisesta vuoropuhelusta, jopa neljännesvuosittain toteutettavasta. Kumppaninasi luomme teille toimintatavat, joiden avulla voidaan varmistua velvoitteiden noudattamisesta. Laadimme työsuhteen asiakirjat ja kirjalliset työsopimukset. 

Toimimme myös neuvonantajana työsuhteisiin liittyvissä neuvotteluissa ja toimissa:

Työsopimukset, johtajasopimukset.

Työsuhteiden ongelmatilanteet, kuten varoittaminen ja irtisanominen.

Työaikajoustojen suunnittelu ja tarvittavat sopimukset (mm. joustotyöaika, liukuva työaika).

Työaikapankit.

Etätyöjärjestelyt.

Yhteistoimintalain noudattaminen.

Yhteistoimintaneuvottelut ja irtisanominen.

Liikkeen luovutukset.

Paikallinen sopiminen.

Rekrytoinnin juridiikka. 

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

Sopimuksen tai kauppakirjan laatiminen

Kiinteistökaupan kauppakirja

Pääomalainasopimus

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä