fbpx

Yhtiöasiat ja yritysjärjestelyt

Voinko muuttaa yritykseni osakeyhtiöksi
ja mitä se vaatii?

Mietitpä tätä tai jotain muuta yhtiöoikeuteen liittyvää kysymystä

Otetaan Teams- kokous tai tavataan. Palaverin jälkeen tiedät miten edetä. Ensimmäinen palaveri ei myöskään sido sinua mihinkään. Yrityksen elinkaaren aikana eteen tulee erilaisia tarpeita muuttaa yhtiöiden rakenteita, yhtiömuotoa, järjestellä toimintoja eri yhtiöihin sekä hankkia rahoitusta. 

Yhtiöoikeus

Näissäkin asioissa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ennen kuin toimenpiteeseen ryhdytään on hyvä selvittää seuraukset ja vaihtoehdot. Ostetaanko kiinteistö liiketoimintayhtiöön, tytäryhtiöön vai yrittäjälle itselleen? Onko oikea yhtiömuoto tavallinen osakeyhtiö vai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö? Miten varautua yhtiön myyntiin riittävän ajoissa? Miten varmistetaan yhtiön päätöksenteko kriisitilanteissa? 

Yhtiöoikeuskysymyksiä on paljon ja meillä on kokemusta vastata niihin

Asiakkainamme on osakeyhtiöitä, henkilöyhtiöitä, kuntia ja kuntien omistamia yhtiöitä. Olemme olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa public-private yhtiöitä ja yhteistyömalleja, yhtiöittämässä liikelaitoksia ja järjestelemässä kuntayhtiöiden toimintaa ja omistajanohjausta. 

Lue ajankohtaiset blogi artikkelit

Miten hallita osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuta?

Lähtökohtaisesti osakeyhtiön johdon (hallitus, toimitusjohtaja, hallintoneuvosto) on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Osakeyhtiön johdon on noudatettava osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestystä ja sekä muita yhtiötä velvoittavia lakeja ja säädöksiä.

Osakeyhtiölain 22.luvun 1§:ssä määritellään johdon vahingonkorvausvelvollisuus. Yhtiön johdon on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään aiheuttanut yhtiölle huolellisuusvelvoitteen vastaisella toiminnallaan. Tässä tapauksessa näyttötaakka on rikkomukseen vetoavalla ja koskee yhtiölle aiheutettua vahinkoa.

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

– Ennakoi liiketoiminnan riskit

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä