YRITTÄJYYSBUUSTI

Olemme palvelusetelituottajana Yrittäjyysbuustissa, jossa on yrittäjyyttä suunnittelevat ja aloittavat yrittäjät saavat ohjausta yritystoiminnan käynnistämiseen. Kasvubuustissa palvellaan jo toimintansa aloittaneita yrittäjiä, jotka haluavat asiantuntevaa tukea yritystoimintansa kehittämiseen ja kasvuun.

Suomen Lakiekonomit Oy on neuvova lakitilitoimisto, jolla on vahva yritysjuridiikan, talouden ja liiketoiminnan kehittämisen osaaminen. Vahvuutemme Buustissa on pitkä kokemus yrittäjyydestä ja yrittäjän arjesta sekä erilaisista valmennushankkeista. Meiltä saatte koulutusta ja neuvontaa myös Buustin jälkeen. Toimimme koko Pirkanmaan alueella. .

Palveluvalikoimamme on laaja, jolloin palvelun sisällöstä, kestosta ja tavoitteista sovitaan aina palvelusuhteen alussa laadittavassa suunnitelmassa ja sopimuksessa. Buustissa palvelu voidaan kohdistaan laajemmin yrittäjän osaamisen kehittämiseen, liiketoimintasuunnitelmaan päivittämiseen tai yksittäiseen kehittämiskohteeseen kuten sopimuksiin, yrityskauppoihin tai omistusjärjestelyihin.

Ohjausta tehdään pääosin kasvokkain, mutta tarjoamme asiakkaille myös GoToMeeting etäkokouspalvelun ja verkko-oppimisympäristön oppimateriaaleineen. Verkossa voi opiskella mm. yhtiöoikeutta, sopimusoikeutta, rahoitusoikeutta ja työoikeutta.

Palvelu koostuu siis osaamisen kehittämisestä, ohjauksesta ja neuvonnasta. Palvelumme voi sisältää myös varsinaisten sopimusten ja dokumenttien laadintaa suhteessa palvelusetelin arvoon. Buustiasiakkaillemme tarjoamme kuitenkin aina valmiita asiakirja- ja sopimuspohjia hyödynnettäviksi.

Lisätietoa Buustista LUE LISÄÄ

Yrittäjyysbuusti

 • yritysidean arviointi
 • yrittäjävalmiuksien ja osaamisen arviointi
 • palvelujen tuotteistaminen
 • myynnin ja markkinoinnin suunnittelu
 • osaamisen ja liikeidean/liiketoimintasuunnitelman kehittäminen
 • yrityksen perustamistoimien tuki ja varmistaminen

Kasvubuusti

 • yritystoiminnan ongelmanratkaisu ja haasteet
 • työnantajan rooli ja palkkaaminen
 • yrityksen tuotteiden, liikeidean tai strategian kirkastaminen
 • esimiestyön, johtamisen ja organisoinnin kehittäminen
 • hallitustyöskentelyn kehittäminen.

Talousneuvonta/yrittäjyysbuusti ja kasvubuusti

 • veroneuvonta
 • talouden suunnittelu
 • budjetointi ja kassavirtalaskelmat
 • kannattavuus- ja investointilaskelmat
 • rahoitustarpeen arviointi ja rahoituslausunnot
 • kannattavuuden kehittäminen

Lakineuvonta/yritysbuusti ja kasvubuusti

 • yhtiömuodon valinta
 • yhtiömuodon muutokset
 • yritysjärjestelyt
 • yhtiöjärjestys ja osakassopimukset
 • yrityskaupat ja omistajan vaihdokset
 • yrityksen sopimukset ja sopimusriskit
 • työoikeus, työnantajan rooli ja haastavat tilanteet
 • yritysoikeudellisten riskien arviointia.