fbpx

6/2021

Yrityksen perustamisen viisi ensimmäistä askelta

Yrityksen perustaminen vaatii perusteellista suunnittelua, strategista ajattelua ja ennen kaikkea, rohkeutta astua tuntemattomaan. Jotta voit navigoida yrityksen perustamisen vesillä tehokkaasti, olemme koonneet viisi kriittistä askelta, jotka sinun tulee ottaa huomioon matkallasi yrittäjäksi.

1. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Ennen kuin sukellat yritysmaailmaan, on tärkeää, että sinulla on selkeä ja kattava liiketoimintasuunnitelma. Tämä dokumentti on yrityksesi perusta. Se auttaa sinua hahmottamaan yrityksesi tavoitteet, ymmärtämään markkinatilannetta, tunnistamaan kilpailijat, sekä arvioimaan rahoitustarpeita.

 

Lisäksi liiketoimintasuunnitelma sisältää markkinointi- ja myyntistrategiat sekä taloudelliset ennusteet, jotka ovat elintärkeitä yrityksesi menestykselle.

 

Liiketoimintasuunnitelma ei ole lakisääteinen, mutta se on yrityksesi tulevaisuuden perusta.

Miksi liiketoimintasuunnitelma on tärkeä yritykselle?

Liiketoimintasuunnitelma on välttämätön työkalu jokaiselle yrittäjälle, tarjoten paljon enemmän kuin vain avaimen lainan saantiin. Se auttaa selventämään yrityksesi tavoitteita, mikä on menestyksen perusta. Suunnitelman avulla voit myös ymmärtää paremmin markkinatilannetta, tunnistaa kilpailijat ja mahdollisuudet sekä arvioida yrityksesi rahoitustarpeet. Lisäksi se ohjaa sinua laatimaan tehokkaat markkinointi- ja myyntistrategiat, jotka ovat elintärkeitä asiakkaiden tavoittamiseksi ja pitämiseksi. Lyhyesti sanottuna, liiketoimintasuunnitelma on kattava opas, joka valmistelee sinut kaikkiin yrittäjyyden haasteisiin.

Miksi liiketoimintasuunnitelma on tärkeä?

Kuinka laatia/mitä huomioida liiketoimintasuunnitelmassa?

Yhteenveto – Aloita antamalla lyhyt kuvaus yrityksestäsi, missio, visio, tuotteet/palvelut, ja mitä te teette paremmin kuin kilpailijat.

 

Yrityskuvaus – Kuvaa yrityksesi perusteellisemmin. Mitä ongelmia ratkaiset? Keitä ovat asiakkaasi?

 

Markkina-analyysi – Tutki markkinaasi, tunnista kohderyhmäsi, analysoi kilpailijoita, ja määritä markkinarako.

 

Organisaatio ja johto – Kuvaile yrityksesi organisaatiorakenne ja johto. Mitkä ovat heidän kokemuksensa ja miten ne edistävät yrityksen menestystä? Välttämättä organisaatio ei ole kuin yksi henkilö, mutta silti on tärkeää tunnistaa yritykseen tuleva osaaminen ja kokemus, sekä se tarvitseeko jotain osaamista hankkia ulkoa.

 

Tuotteet ja palvelut – Kerro tuotteistasi/palveluistasi. Miten ne täyttävät markkinoiden tarpeet tai ratkaisevat asiakkaiden ongelmia?

 

Markkinointi- ja myyntistrategia – Määritä, miten aiot markkinoida ja myydä tuotteitasi/palvelujasi. Mitkä ovat kanavasi ja menetelmäsi?

 

Rahoitusennusteet – Tee taloudelliset ennusteet, mukaan lukien tuloslaskelma, kassavirtalaskelma, ja tase-ennusteet. Aseta realistiset taloudelliset tavoitteet.

 

Rahoitustarpeen arviointi – Jos etsit rahoitusta, kerro, kuinka paljon tarvitset ja miten aiot käyttää varat.

 

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen voi tuntua valtavalta tehtävältä, mutta se on investointi yrityksesi tulevaisuuteen. Se ei ainoastaan auta sinua hahmottamaan visiosi ja tavoitteesi paperille, vaan myös toimii oppaana yrityksesi kasvun ja kehityksen läpi. Muista, että suunnitelma ei ole kiveen hakattu; se on elävä dokumentti, jota tulee päivittää ja mukauttaa yrityksesi kasvaessa. Kaikkeen tähän saat maksutonta apua, hakemalla Yrittäjyysbuusti palveluseteliä. Asiantuntijamme ovat tukenasi koko yritys startin ajan, sparraten ja opettaen sinua huomioimaan kaikki mahdolliset riskit.

2. Yritysmuodon valinta

Valitsemasi yritysmuoto vaikuttaa merkittävästi yrityksesi toimintaan – verotuksesta vastuukysymyksiin ja rahoituksen hankintaan. Suosituimpia yritysmuotoja ovat toiminimi, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. Kunkin muodon juridiset ja taloudelliset velvoitteet eroavat toisistaan, joten valinnan tulee heijastaa yritystoimintasi luonnetta ja tarpeita.

 

Lisäksi liiketoimintasuunnitelma sisältää markkinointi- ja myyntistrategiat sekä taloudelliset ennusteet, jotka ovat elintärkeitä yrityksesi menestykselle.

Liiketoimintasuunnitelma ei ole lakisääteinen, mutta se on yrityksesi tulevaisuuden perusta.

Toiminimi

Toiminimi on yksinkertaisin ja yleisin yritysmuoto, jota käytetään erityisesti yksinyrittäjien keskuudessa. Se on erinomainen vaihtoehto niille, jotka haluavat aloittaa yritystoiminnan yksinkertaisesti ja nopeasti, ilman monimutkaista perustamisprosessia tai suuria alkupääomavaatimuksia.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö (Oy) on yleisesti käytetty yritysmuoto, joka soveltuu monenlaiseen liiketoimintaan – pienyrityksistä suuriin yrityksiin. Oy:n perustaminen on monimutkaisempaa ja kalliimpaa kuin toiminimen, mutta se mahdollistaa ammattimaisemman imagon, helpottaa rahoituksen hankintaa ja tarjoaa verotuksellisia etuja suuremmilla tuloilla. Osakeyhtiössä yrityksen ja omistajan varat ja tulot ovat selkeästi erillään, mikä lisää uskottavuutta ja turvaa.

Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ovat yhdessä ja erikseen vastuussa yhtiön velvoitteista rajoittamattomasti omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämä yritysmuoto sopii hyvin pienille, tiiviisti yhteistyötä tekeville tiimeille, jotka haluavat jakaa sekä yrityksen tuotot että riskit tasapuolisesti.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö ovat kumppanuusmuotoja, joissa kaksi tai useampi henkilö perustaa yhdessä yrityksen. Ky:ssä on sekä äänettömiä että vastuunalaisia yhtiömiehiä, kun taas Ay:ssä kaikki yhtiömiehet ovat tasavertaisesti vastuussa yrityksen veloista henkilökohtaisesti. Nämä muodot sopivat hyvin perheyrityksille ja yrityksille, jotka haluavat hyödyntää useamman yrittäjän osaamista ja

resursseja. Verotus perustuu kunkin yhtiömiehen osuuteen voitosta.

3. Yrityksen rekisteröinti

Kun olet valinnut yritysmuodon, on aika rekisteröidä yritys virallisesti. Tämä tarkoittaa ilmoittautumista kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, alv-rekisteriin ja tarvittaessa työnantajarekisteriin. Nämä rekisteröinnit varmistavat, että yrityksesi toimii lain mukaisesti ja on valmis aloittamaan toimintansa virallisesti.

Rekisteröintiprosessi vaihtelee yritysmuodon mukaan, mutta tietyt perusvaiheet ovat yhteisiä useimmille yrityksille.

4. Yrityksen rahoituksen järjestäminen

Yrityksen perustaminen ja sen alkuvaiheet vaativat taloudellista panostusta. Rahoitus voi koostua omista säästöistä, lainoista, sijoittajien pääomasta tai julkisista tukimuodoista. Lue osakeyhtiön rahoituksesta. On kriittistä arvioida yrityksesi alkuvaiheen kustannukset realistisesti ja suunnitella, kuinka kattaa nämä menot.

  1. Rahoitustarpeenarviointi
  2. Omien varojen käyttö
  3. Ulkopuolinen rahoitus (mm. pankki ja Finnvera)

5. Yrityksen kirjanpito

Yrityksen perustaminen ja kirjanpidon järjestäminen ovat keskeisiä askeleita uuden liiketoiminnan käynnistämisessä. Nämä vaiheet asettavat perustan yrityksen taloudelliselle seurannalle ja hallinnalle, mikä on välttämätöntä sekä päivittäisen toiminnan että pitkän aikavälin menestyksen kannalta.

On tärkeää järjestää kirjanpito oikeaoppisesti alusta alkaen. Kaikilla yrityksillä Suomessa on kirjanpitovelvollisuus. Kirjanpidon tulee olla lainmukaista, ja se tulee järjestää siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Apunasi taloushallinnon asiantuntijat Suomen Lakitilitoimistosta! Asiantuntijalta saat paitsi arvokasta apua kirjanpidon ja taloushallinnon rutiineihin, myös strategista tukea liiketoimintasi kehittämiseen.

 

Kirjanpidon ulkoistaminen vapauttaa arvokasta aikaasi yrittäjänä, jolloin voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen ja kasvattamiseen. Ammattikirjanpitäjä hoitaa aikaa vievät rutiinit, kuten tositteiden käsittelyn, tilinpäätökset ja veroilmoitukset, tehokkaasti ja virheettömästi.

Suomen Lakitilitoimiston kirjanpitäjät tarjoavat enemmän kuin pelkän kirjanpidon. He voivat antaa arvokasta neuvontaa ja suosituksia liittyen yrityksesi talouden suunnitteluun, verostrategioihin ja rahoitukseen, auttaen sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Veroasioiden monimutkaisuus voi olla ylivoimainen. Taloushallinnon asiantuntijat ovat erikoistuneet veroasioihin, varmistaen, että maksat aina oikean määrän veroja – ei enempää, ei vähempää. He auttavat sinua hyödyntämään kaikki mahdolliset verohelpotukset ja -vähennykset.

Oma yritys

Olet ottamassa yhtä elämäsi suurimmista askelista: perustamassa omaa yritystä. Tiedämme, että matka yrittäjäksi on täynnä innostusta, mutta myös haasteita ja kysymyksiä. Tämä prosessi vaatii huolellista harkintaa ja valmistelua.

Onko sinulla selkeä suunnitelma verotuksesta, yritysmuodon valinnasta tai rahoituksen järjestämisestä? Entä oletko varautunut yllättäviin juridisiin kysymyksiin, jotka saattavat kohdata matkalla? Ei huolta, sillä me olemme apunasi.

Me Lakiekonomeilla ymmärrämme, että jokainen yritys on ainutlaatuinen. Siksi tarjoamme räätälöityä neuvontaa juuri sinun tarpeisiisi. Olipa kyseessä sitten ensimmäisen liiketoimintasuunnitelmasi hiominen, oikean yritysmuodon valinta tai talouden hallinnan perusteet, asiantuntijamme ovat täällä auttamassa sinua jokaisessa vaiheessa.

Miltä kuulostaisi maksuton startti?

  • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja arviointi
  • Juridinen neuvonta ja yritysmuodon valinta
  • Kirjanpidon ja verosuunnittelun perusteet
  • Rahoituksen järjestäminen ja tukimahdollisuudet

Älä anna yrityksen perustamisen olla stressaavaa tai ylivoimaista. Hae Yrittäjyysbuusti palveluseteliä ja valitse asiantuntijamme tukemaan sinua jokaisessa askeleessa, varmistaen, että saat parhaan mahdollisen alun yrittäjyydellesi. 

Facebook
LinkedIn
Twitter
Kouluttaja Juha Tuominen
Ole askeleen edellä,  hanki uusimmat vinkit suoraan sähköpostiisi!
Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisistä askelista yritysmaailmaan astuessasi.
blogi

Yritysmuodon valinta

Kun suunnittelet yrityksen perustamista, yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä päätöksistä on yritysmuodon valinta. Tämä päätös vaikuttaa monin tavoin yritystoimintaasi niin verotuksessa kuin vastuukysymyksissä aina rahoituksen hankintaan asti.

Lue lisää »
Osakeanti on prosessi, jossa yritys luo ja myy uusia osakkeita kerätäkseen lisää pääomaa.
blogi

Osakeyhtiön rahoitus

Miten osakeyhtiön rahoitus voidaan järjestää? Osakeyhtiöllä on muista yhtiömuodoista poikkeavia rahoitustapoja. Lue lisää!

Lue lisää »
Mikä on osakeyhtiö? Yritysmuotona Osakeyhtiö
blogi

Mikä on osakeyhtiö?

Mikä on osakeyhtiö? Osakeyhtiö on oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröinnillä. Oikeushenkilö tarkoittaa mm. sitä, että se on omistajistaan erillinen. Lue lisää tästä yhtiömuodosta.

Lue lisää »
Yrityskaupan rahoitus
blogi

Osakeyhtiön oma pääoma

Oma pääoma on yhtiön vakavaraisuuden mittari. Mitä enemmän yhtiöllä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yhtiö on. Mitä vakavaraisempi yhtiö on, sitä paremmin yritys kestää toiminnan kannattavuuden heilahteluja.

Lue lisää »

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä