fbpx
Facebook
Twitter
LinkedIn

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoituksessa on monta huomioitavaa seikkaa. Tärkeintä on tietysti saada rahoitus järjestymään. Melko harvoin ostaja maksaa itse koko kauppasummaa omasta rahapussistaan. Yleisin tapa rahoittaa PK- yrityksen yrityskauppa on pankin ja Finnveran yhteisrahoitus. Pääpaino on pankin antamalla rahoituksella, jolle saadaan Finnveran takaus. Finnvera voi antaa lainaa myös suoraan yrittäjälle.

yrityskaupan rahoitus
Rahoituksen järjestymiseen vaikuttaa mm. tarvittavan rahoituksen määrä, ostajan oma rahoitusosuus eli yrittäjän itsensä ottama riski, ostettavan yrityksen kannattavuus ja kyky tuottaa kassavirtaa sekä kauppahinnan kohtuullisuus.

Rahoitusriskin määrittelyssä on otettava huomioon myös se, että yrittäjä saattaa antaa omaa henkilökohtaista omaisuuttaan velkojen vakuudeksi, vaikka lainan ottaja olisi yhtiökin. Tämä ei kuitenkaan läheskään aina ole tarpeen.

Yrityskauppaa voi olla rahoittamassa myös pääomasijoittajat, jotka tulevat yhtiöön omistajiksi. Pääomasijoittaja sijoittaa yhtiöön rahaa osakeannin, pääomasijoituksen tai pääomalainan muodossa. Yksinkertaisimmillaan pääomasijoittaja on yksityishenkilö, joka tulee osaomistajaksi, mutta ei työskentele yhtiössä.

Yrityskaupan rahoittajana voi toimia myös myyjä

Esimerkiksi siten, että myyjä antaa kauppahinnalle maksuaikaa. Myyjän antama maksuaika saattaa liittyä siihen, että rahoitusta ei ole saatu muuten järjestymään eli ainakaan tällöin se ei ole ideaali tilanne. Myyjän antamaa maksuaikaa voidaan käyttää myös siksi, että se helpottaa ostajan ostopäätöksen tekemistä tai edesauttaa lainapäätöstä. Myyjän antama maksuaika ei kuitenkaan ole aivan riskitöntä, eikä se vaikuta luovutusvoittoveron maksamisen ajankohtaan. Verot tulee maksaa, vaikka osa kauppasummasta saataisiin vasta myöhemmin. Usein yrityskaupan rahoitus on yhdistelmä jotain edellä mainituista.

AJANKOHTAISET BLOGI ARTIKKELIT SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI

Osakeyhtiön ostaessa liiketoiminnan rahoittaa yhtiö kaupan, eivätkä sen osakkeenomistajat. Rahoitusriski on siis yhtiöllä. Rahoitusriski on yhtiöllä myös silloin, kun osakeyhtiö ostaa toisen yhtiön osakkeet.

Yrityskauppa voi tarkoittaa
liiketoimintakauppaa tai osakekauppaa

Osakeyhtiön ostaessa liiketoiminnan rahoittaa yhtiö kaupan, eivätkä sen osakkeenomistajat. Rahoitusriski on siis yhtiöllä. Rahoitusriski on yhtiöllä myös silloin kun osakeyhtiö ostaa toisen yhtiön osakkeet. Rahoitusriski on luonnollisella henkilöllä, kun henkilö ostaa osakeyhtiön osakkeet itse, eikä yhtiön kautta.

Tarkemmin liiketoiminta- ja osakekaupan eroista voit lukea lisää Liiketoiminta vai osakekauppa -artikkelistamme.

Rahoitusriskin siirtämiseksi pois omalta kontolta, voidaan käyttää myös ns. väliyhtiöitä. Tällöin liiketoimintayhtiön osakkeet (tuleva tytäryhtiö) ostetaan perustetulle holding- yhtiölle. Tämän jälkeen tytäryhtiön voittovaroja voidaan siirtää osinkoina emoyhtiöön (holding- yhtiö) ja kattaa siten liiketoiminnan tuotoilla rahoitusta. Osingot ovat verovapaita listaamattomien yhtiöiden välillä.

Rahoitustavasta huolimatta yrityskaupan rahoituksen kannalta keskeistä on riittävä kassavirta. Pitää muistaa, että rahoittajat kantavat riskiä, eikä rahoittajien päätöksenteossa oteta huomioon ostajan innokkuutta vaan realiteetit. Riittävä kassavirta tarkoittaa sitä, että yhtiölle jää laskujen, palkkojen ja verojen maksamisen jälkeen tilille riittävästi rahaa ja oikea-aikaisesti, jotta yhtiö voi maksaa lainojensa lyhennykset ja korot. Kassavirralla on merkitystä myös osakekaupassa. Omistajat maksavat lainojensa lyhennykset ja korot useimmiten yhtiöstä saamillaan palkkatuloilla ja osingoilla.

Liiketoimintakauppa saattaa olla helpommin rahoitettava, koska liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta voidaan käyttää vakuutena, kuten koneita ja kalustoa. Osakekaupassa tämä ei ole mahdollista osakeyhtiönlakiin perustuvan rahoituskiellon vuoksi.

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä