fbpx

Liiketoiminnan kehittäminen

yrityskehittäminen

Autamme yli 20 vuoden kokemuksella yritystoiminnan kehittämisessä. Toimintatapamme on ratkaisukeskeinen. Prosessi alkaa tavoitteiden määrittämisellä ja nykytilan arvioinnilla, toisinaan ensimmäinen toimenpide on omistajatahdon selkeyttäminen. Voimme toimia kasvun kumppanina tai auttaa löytämään ratkaisut ongelmatilanteisiin. Palveluihimme kuuluvat myös yritysanalyysit, jotka antavat sinulle tietoa yrityksesi taloudellisesta ja liiketoiminnallisesta nykytilasta päätöksenteon tueksi. Erilaisten analyysimallien avulla voimme myös selvittää keskeisimmät yritystoimintasi riskit ja laatia suunnitelman niiden hallitsemiseksi.

  • Omistajastrategiat
  • Yhtiön strategian selkeyttäminen, strategiaprosessit
  • Liiketoimintasuunnitelmat
  • Kasvun suunnittelu ja tukeminen
  • Kannattavuuden parantaminen
  • Riskienhallinta
  • Yritysanalyysi

Liikeriskien hallinta

Liikeriski voi tarkoittaa mitä tahansa odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa yritykselle haitallisen seurauksen. 

Haitallinen seuraus voi tarkoittaa saamatta jäänyttä hyötyä tai tuloa, sekä velvoitetta suorittaa ennakoimaton maksu tai suorite, josta syntyy taloudellista tappiota. Tämä voi liittyä yrityksen ulkoisiin tai sisäisiin sidosryhmiin. Tehokas riskienhallinta edellyttää sitä, että riskit tunnistetaan ja omaa toimintaa suhteutetaan riskeihin. Tällä voidaan saada aikaan riskin poistaminen tai sen pienentäminen.

Tarvittaessa riskejä voidaan pyrkiä myös siirtämään itseltä pois. Toisinaan riskin olemassaolo joudutaan hyväksymään. Tällöin on erityisen tärkeää, että riskin syntymekanismit tunnetaan, jotta sen esiintymistä voidaan ehkäistä. 

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo's privacy policy.
Learn more

Load video

Sopimuskoulutus

Sopimusvelvoitteet eivät useinkaan johdu yksin sopimusasiakirjasta, vaan merkitystä voi olla mm. sopimusosapuolten tosiasiallisella toiminnalla, sähköpostiviesteillä, tarjouksilla, neuvotteluaineistolla ja muulla sopimusaineistolla. Sopimukset haltuun verkkokoulutuksella varmuutta omaan osaamiseen sopimusasioissa.

Sopimuskoulutus verkkokoulutuksena omaan tahtiin tai räätälöitynä yrityksesi henkilökunnalle vaikka paikanpäälle. 

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAMME

– Ennakoi liiketoiminnan riskit

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä